Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Bokstartsmaterial

Foto på infoblad och kassar med Bokstartstryck
Foto på infoblad och kassar med Bokstartstryck

Här finns flera olika typer av informationsmaterial att använda. Det ger inspiration till föräldrar och andra vuxna att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet på sitt modersmål.

Informationsmaterialet vänder sig till föräldrar och andra vuxna i små barns närhet. Det är framtaget i samarbete med logopeder med kunskap om barns kommunikation och språkutveckling och som möter föräldrar och barn i sitt arbete.

Material till föräldrar

Barnets språk

Faktabladen "Barnets språk" finns för åldrarna 6 månader, 1 år, 18 månader och 3 år. Du hittar bladen på flera språk längst ner på den här sidan. 

Språket börjar med dig

Foldern riktar sig till föräldrar och innehåller fördjupande råd och tips om tidig språkstimulans. Läs mer och ladda ner här. Läs mer och ladda ner Språket börjar med dig.

Läs med ditt barn, Språkträna och Ditt barns språk 

Lekfulla foldrar med tips och inspiration kring små barns språkutveckling. Översatt till flera språk.
Utforska foldrarna.   

Beställ material

Trycksaker kan beställas mot självkostnadspris. Eller gratis- om du beviljats bokstartbidrag från Kulturrådet eller om du ansökt om gratis bokstartmaterial till din kommun/region. 

Beställningssida

För frågor om din beställning eller faktura, kontakta: info@isydistribution.se

Faktablad Barnets språk i olika åldrar

Här finns faktablad som ger kortfattad kunskap om barnets språkutveckling från 6 månader, 1 år, 18 månader och 3 år. Bladen finns att ladda ner och skriva ut på just nu över 40 olika språk, samt i lättlästa och teckenspråkstolkade versioner.

Teckenspråkstolkade versioner av faktabladen