Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Om Bokstart

Är du nyfiken på Bokstart? Här kan du lära dig mer om vad Bokstart är och hur det fungerar i Sverige och i andra länder och vad forskningen säger om effekterna. Du får en inblick i Bokstartsprojekt i olika delar av Sverige och en chans att hänga med i vad som är nytt och på gång. Här finns också information om hur du söker bidrag för att utveckla Bokstart i din kommun eller region.

Nytt om Bokstart

Här kan du läsa om vad som är på gång, våra nyhetsutskick till Bokstartsprojekten ute i landet, och andra nyheter om Bokstart.


Bokstart i Sverige

Här kan du läsa och lära dig mer om Bokstart i Sverige – en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse. Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling.


Bokstart i andra länder

Bokstart bygger på erfarenheter och kunskap från andra nationella program med fokus på tidiga insatser för att stimulera barns språkutveckling. Sedan starten av Bookstart i England 1992 har projektet spridits i världen och finns nu i närmare 30 länder. De flesta av dessa, inklusive Bokstart Sverige, är anslutna till ett globalt nätverk inom EURead. Här kan du läsa mer om Bokstart och andra bokgåvoprogram ute i världen.

Om Bokstartsbidragen

Här kan du läsa om de olika Bokstartsbidragen – utvecklingsbidrag och bidrag till språknätverk – om bedömningsgrunder för dessa, samt om roller och ansvar inom Bokstart på nationell, regional och lokal nivå