Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Hitta kunskap

Här hittar du inspiration och tips om att läsa för de yngsta. Filmer om små barns språkutveckling, kunskapsartiklar, metodstöd som utvecklar era insatser och samverkan, samt rapporter och webbinarier.

Börja läsa hemma

Att lyssna, prata och läsa med små barn är fantastiskt. Låt det ske varje dag, eftersom det lägger grunden för språkutvecklingen och möjligheten att bli en läsare. I det lilla bor det stora.


Små barns språkutveckling

Vill du lära dig mer om små barns språkutveckling? Här finns artiklar och filmer av forskare och andra sakkunniga personer. Flera av artiklarna har reflektions- och diskussionsfrågor och fungerar utmärkt för ett kollegialt lärande.


Metodstöd

För att få till ett effektivt, långsiktigt och relevant arbetssätt behövs metoder som öppnar upp för nya synsätt. Idélabbet, till exempel, handlade om hur tjänstedesign kan användas för att utveckla verksamheten i samklang med användarnas behov.


Rapporter

Rapporter, framtagna av både Kulturrådet och regioner och kommuner, som ger dig kunskap och inspiration kring erfarenheter, metoder och forskning.


Webbinarier och dela-dagar

Vi ordnar regelbundet webbinarier och dagar för kunskapsdelning. Det kan handla om både vår bidragsgivning, projekt som delar med sig av erfarenheter och metoder, samt sakkunniga som föreläser. Inspelningar publicerar vi för att fler ska få möjlighet att ta del av innehållet.