Barns språk Lära & göra Om Bokstart
 

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Vad behöver, önskar och saknar du inom Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller gå till vårt forum.

Tyck till i forumet!

[Missing text '/startpage/header' for 'Swedish']

Språket börjar med dig!

Foto av vuxen som ligger bredvid två barn och pratar

I skriften/broschyren Språket börjar med dig! får du många praktiska råd om hur du kan prata och samspela med ditt barn för att stimulera språkutvecklingen.

Läs och ladda ner Språket börjar med dig!

Handledning om högläsning

Bokgåvor till förskolan. Illustration: Lisen Adbåge

Kulturrådet har tagit fram en handledning om högläsning som en del av ett läsfrämjande regeringsuppdrag kring bokgåvor till förskolan. Satsningen är ett komplement till de läsfrämjande insatser som redan görs på förskolor runt om i Sverige, som till exempel Bokstart och Läslyftet.

Läs och ladda ner handledning och affisch

Bokstarts dela-dagar

Man läser för barn, illustrerar Bokstarts dela-dagar

23–24 maj 2019 är Bokstarts dela-dagar på Färgfabriken i Stockholm. Dagar för erfarenhetsdelning för alla aktiva inom Bokstart!

Läs mer

Rivstart för Idélabbet – rapport från första utbildningsdagen

Idéerna haglar i rummet på Bokstart – Idélabbets första utbildningsdag för team från sex kommuner som vill söka nya vägar för att stärker små barns språk- och läsutveckling i samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola.

Läs mer 

Ny rapport från pilotprojekten!

Bristande läsförmåga är ett växande problem i Sverige. Sedan 2014 har Kulturrådet drivit projektet Bokstart där bibliotek och barnhälsovård tar ett gemensamt grepp för att vända trenden. Nu släpps en rapport med resultat från de första tre åren.

Läs rapporten här!

Kunskap, verktyg, inspiration

Bokstart skapar möjligheter för små barn att utveckla ett språk – genom samtal, samspel och berikande läsupplevelser. Satsningen bygger på samverkan mellan folkbibliotek, förskola och barnhälsovård. Här kan du som är förälder eller arbetar med barn ta del av kunskap, bli inspirerad och få verktyg. Prata, läs och upptäck språket med barn i din närhet!

Artiklar
 • Tidig lässtimulans

  Hemmet är ofta är den plats där barns läsintresse tar form och utvecklas. Forskning pekar också på ett starkt samband mellan tillgång till skriftspråk i hemmet och utvecklad läsförmåga.Läs vidare

 • Läser på hjärtats språk

  Ibland är Paula stressad, städar för snabbt och springer upp och ned för trapporna hemma. Då kommer dottern Ida, 1,5 år, ofta med en bok med uppfordrande blick. Ida har förstått att läsningen är bästa vägen till en lugnare mamma. – Det är jättebra för mig, säger Paula. Pulsen går ner, vi är nöjda och får en fin stund tillsammans.Läs vidare

 • Bokstart lever vidare

  – Allt fler inser vikten av att satsa på små barns språkutveckling, ett familjecentrerat arbetssätt och hembesök. Där passar Bokstart in som handen i handsken, säger Gertrud Widerberg, projektsamordnare för Bokstart i Göteborg.Läs vidare

 • Tidig språkinsats i samverkan

  Bokstart syftar till att stärka små barns språkutveckling genom att stärka föräldrar i deras betydelsefulla roll, utveckla samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola, samt öka, och sprida, kunskaper om små barns språkutveckling.Läs vidare

 • Lärdomar från pilotperioden

  Under 2014-2017 fördelades bidrag till läsfrämjande insatser för fem pilotprojekt inom Bokstart. Syftet var att undersöka hur hembesök kunde genomföras som en metod för att stimulera små barns språkutveckling. Nu kommer rapporten med resultat från de första åren!Läs vidare

Ta första steget

Lär dig mer om barns språkutveckling! På den här webbplatsen finns massor av information om hur barn erövrar sitt språk. Bara ett knapptryck bort!

Tyck till!