Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Tillgänglighetsredogörelse

Statens kulturråd står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda bokstart.se. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillgänglighet för bokstart.se

Statens kulturråd strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Detta oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Webbplatsen ska ha en tillgänglighet enligt WCAG 2, nivå AA. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen ännu inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webben? Om du behöver innehåll från bokstart.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss.
• Skicka e-post till: info@bokstart.se

Rapportera brister i webbens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.
Anmäl bristande tillgänglighet hos DiGG

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bilder
Alt-texter kan saknas på bilder på webbplatsen. Ambitionen är att alla bilder ska ha en alt-text och arbete pågår kontinuerligt för att komplettera och förbättra dessa texter.

Dokument
På webbplatsen finns en del dokument (PDF) som inte uppfyller kraven. Arbete pågår kontinuerligt för att förbättra dokumenten under 2020.

Inramat innehåll
Webbplatsen hämtar in information från andra sajter via iframes. De inramade webbplatserna uppfyller delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vår ambition är att rätta bristerna löpande och att samtliga problem ska vara åtgärdade, med undantag för dokument, under 2020.

Många av våra dokument är inte fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla dessa och just nu ser vi att arbetet kommer att pågå under minst hela 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Senaste bedömningen gjordes 23 september 2020.