Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Hembesöken i Biskopsgården skapar möjligheter

Förskollärarna Anna Åsberg och Annicka Eliasson. Förskoleförvaltningen i Göteborg.
Förskollärarna Anna Åsberg och Annicka Eliasson.

När Anna Åsberg och Annicka Eliasson knackar på hos nyblivna föräldrar i Biskopsgården i Göteborg tas de emot med värme.

Text och bild: Förskoleförvaltningen Göteborg.

Hembesöken är ett arbetssätt där personal från bibliotek och öppen förskola samarbetar för att öka kunskapen om förskola och stimulera barnens språk och läsutveckling.

I projektet Bokstart tar pedagoger kontakt med föräldrar i Biskopsgården som fått sitt första barn fött i Sverige. Familjerna får barnböcker och en pratstund om hur viktigt det är att de läser, samtalar och sjunger tillsammans med sitt lilla barn.

– Familjerna blir glada och bjuder in oss när vi dyker upp. Vi sätter oss på golvet och visar böckerna för bebisarna som brukar vara väldigt nyfikna, de känner, luktar och biter lite i böckerna. Vi visar hur man kan prata om bilderna och föräldrarna brukar bli överraskade att bebisarna är så koncentrerade, säger Anna Åsberg, förskollärare.

Lotsning till öppen förskola och förskola

Hembesöken skapar möjligheter att möta grupper som är svåra att nå för den öppna förskoleverksamheten och berätta var målgruppen kan vända sig i olika frågor till exempel om förskola. På längre sikt är förhoppningen att arbetssättet kan öka antalet inskrivna barn i förskolan.

– Jag kan förstå att föräldrar tvekar att gå till öppna förskolan, om de inte varit där förut, kanske inte kan språket och inte vet vad verksamheten erbjuder. Men genom att familjen får ett ansikte på oss och vi träffas i deras hemmiljö så skapar vi en förtroendefull relation och jag tror det sänker trösklarna för dem att ta sig vidare till öppna förskolan och i förlängningen till förskolan, säger Annicka Eliasson, förskollärare.  

Pedagogerna frågar alltid om föräldrarna har sökt förskola och de allra flesta svarar att de har eller ska göra det. Om någon är osäker så fångar pedagogerna upp det, svarar på frågor och erbjuder hjälp att ansöka om plats.

Anna och Annicka har inte märkt av någon oro för socialtjänsten som det rapporterats om i medier senaste tiden. Men de har hört av besökarna på öppna förskolan att det förekommer. 

– Vi bjöd in socionomer till öppna förskolan, som berättade om socialtjänsten och föräldrarna fick ställa frågor. Når vi några föräldrar så kan de bli ambassadörer och berätta för andra föräldrar hur myndigheterna arbetar. Vi tror väldigt mycket på personliga kontakter och vi ser ju att familjer som möts på öppna förskolan även umgås privat, vilket känns fantastiskt! säger Anna Åsberg.

Om Bokstart i Göteborg

Bokstart har funnits i Göteborg sedan 2015 och erbjuder hembesök till omkring 400 familjer under året. Kulturförvaltningen, avdelningen Göteborgs bibliotek och kulturhus, ansvarar för arbetet med Bokstart. Inom den nya pilotsatsningen samarbetar kulturförvaltningen med Biskopsgårdens bibliotek samt öppna förskolan i utbildningsområde Hisingen. Satsningen är en del av stadens arbete för att ge alla barn en god start i livet och skapa en mer jämlik stad.