Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Att främja nationella minoritetsspråk

Läsambassadören Bagir Kwiek läser med sitt barn
Läsambassadören Bagir Kwiek läser med sitt barn.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk är en del av det svenska kulturarvet. Detta kunskapspaket ger en bakgrund till området och barns språkutveckling, genom bland annat artiklar, filmer och diskussionsfrågor.

Artiklarna, längst ner på sidan, är skrivna av bland andra Leena Huss, professor emerita på Uppsala universitet, och Cecilia Brisander, handläggare på Kulturrådet. 

Läs artikeln om Att föra vidare minoritetsspråk till sina barn av Leena Huss.

Diskutera:

1. Hur mycket är jag själv beredd att satsa på mitt barns flerspråkighet?
2. Vad är min målsättning?
3. Vilket stöd kan jag hitta i min egen omgivning?

Filmer:

Media -

Leena Huss berättar om vilka de nationella minoritetsspråken är, vilka minoriteter de representerar och hur man definierar ett minoritetsspråk.   

Media -

Leena Huss om hur vårdnadshavare kan föra vidare sitt nationella minoritetsspråk till nästa generation.   

Media -

Ylva Larsdotter, bibliotekarie, och Mari Forsberg, tidigare samordnare för nationella minoriteter, från Upplands Väsby berättar om hur de jobbar.  

Faktablad på de nationella minoritetspråken om små barns språkutveckling

Finska

Jiddisch

Lulesamiska 

Nordsamiska 

Sydsamiska 

Pitesamiska

Meänkieli 

Resande romani 

Romani chib: 

-arli 

-gurbeti 

-kalderas 

-kale 

-lovari 

Resurser om nationella minoriteter och minoritetsspråk:

Språklek med film: Svenska filminstitutets material med film som språkutvecklande verktyg i arbetet med nationella minoritetsspråk