Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Följa upp eller utvärdera?

Baby tittar i en bok.

Hur vet vi att vi jobbar på rätt sätt med att stimulera språk- och läsutveckling hos barnen? När, hur och varför ska man följa upp eller utvärdera sitt bokstartsprojekt?

Konsultföretaget Governo, som på uppdrag av Kulturrådet även tagit fram rapporterna Bokstart i Sverige och Bokstart i världen, ger i två artiklar vägledning kring uppföljning och utvärdering inom Bokstart.
 
Ett huvudbudskap rör vikten av att följa upp arbetet med Bokstart och att uppföljningen bygger på den egna verksamhetens behov. I båda artiklarna finns reflektionsfrågor för stöd till utformning av era lokala uppföljningar.

Relaterat innehåll