Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Rapport: Bokstart i Sverige

Omslag till rapporten Bokstart i Sverige

Läs, ladda ner och beställ Governos uppföljning av Bokstart i Sverige.

 Kulturrådets satsning Bokstart syftar till att stimulera språkutveckling hos de yngsta barnen, 0–3 år, och riktar sig till vårdnadshavare och vuxna i små barns närhet. Genom att tidigt i barnets liv introducera kontakt med litteratur och språkstimulerande aktiviteter (till exempel sjunga, leka, prata och ramsa) kan barns relation till och utveckling av språket främjas.

Kulturrådet har under 2017–2020 uppdrag från regeringen att utvidga initiativet Bokstart till fler kommuner och regioner i landet. För de bokstartprojekt som pågår i Sverige idag samverkar aktörerna folk- och regionbibliotek, barnhälsovård, förskoleverksamhet, logopedi med flera.

Mot denna bakgrund har Kulturrådet gett Governo i uppdrag att genomföra en uppföljning av initiativet Bokstart för att samla erfarenheter och kunskap kring arbetet hittills samt att presentera förslag och riktning för vidare införande av Bokstart i fler kommuner och regioner. Författarna Anders Rånlund, Arvid Segerström och Rebecka Strandberg har mångårig erfarenhet som konsulter med uppdrag inom offentlig sektor.

Läs, ladda ner och beställ 

Bokstart i Sverige

PDF-version

Beställt tryckt exemplar