Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Sluta gissa, börja fråga!

En vuxen visar en bok för ett barn
Glädjen i en tidig läsupplevelse.

Med Bokstarts satsning Idélabbet ville vi på Kulturrådet ge konkret stöd till bibliotek, förskola och barnhälsovård i att pröva metoder. Nu presenterar vi rapporten Sluta gissa börja fråga! om utvecklingsprogrammet som pågick 2018-19.

Idélabbet handlade om få pröva metoder för att ta reda på vad föräldrar och andra vuxna runt små barn tycker om de tjänster som erbjuds och om dessa svarar mot de behov som finns. Hur uppfattar användarna biblioteksrummet? Hur gör de när de väljer böcker att låna hem? Vad vet de om sitt barns språkutveckling – och vad skulle de vilja veta?

I Kulturrådets arbete med Bokstart vänder vi oss i första hand till de professionella: bibliotekarier, barnsjuksköterskor, förskollärare med flera. Yrkesgrupper som har kunskaper om språkutveckling, läsfrämjande, barns hälsa och hur barn lär sig. I mötet med föräldrar och andra närstående vuxna till barnen har de mycket kunskap att bidra med men det omvända gäller också. Att närma sig föräldrarna och börja ställa frågor och lyssna kan vara ovant, kanske till och med obekvämt.

Deltagarna i Idélabbet har klivit över den tröskeln. Med hjälp av olika metoder, kontinuerlig coachning och genom att praktiskt pröva idéer och dela erfarenheter med varandra har de kommit närmare användarna och fått nya idéer om hur de kan utveckla sin verksamhet och göra den mer relevant. En viktig lärdom är att lyssna och fråga innan man börjar formulera utvecklingsbehov, utveckla idéer och förslag till lösningar.

Vi hoppas att många fler vill ta efter och stämma in i uppmaningen: Sluta gissa, börja fråga!

Läs och ladda ner rapporten

Beställ ett tryckt exemplar

Slutpresentationer och intervjuer med Idélabbet-teamen