Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Boekstart i Nederländerna

Foto av bebis insvept i handduk
Foto av bebis insvept i handduk

Boekstart i Nederländerna är ett program som vill främja läsning för de allra minsta barnen och som vill att föräldrar och barn tillsammans ska njuta av böcker. Programmet inriktar sig till en stor del på de som kan förmedla böckerna till barnen: föräldrar, BVC-personal, förskolepersonal och bibliotekspersonal.

Boekstart har utvecklats av stiftelsen Stichting Lezen och Kungliga Biblioteket och finansieras av Utbildningsdepartementet. Stichting Lezen skapades 1988 av de nederländska bokhandlar-, förläggar- och biblioteksföreningarna och mottar statligt stöd.

Boekstart för bebisar

 • Föräldrar och bebisar delar böcker
 • Boekstart är för varje bebis
 • Nära samarbete mellan barnavårdscentralen, bibliotek, förskola och föräldrar

Boekstart började 2008 på sex bibliotek i södra Holland, 2015 deltar nästan alla nederländska folkbibliotek. Boekstart är en integrerad del av den kontinuerliga läslinje (0-18 år) som förespråkar att varje barn ska möta värdefull litteratur som passar till olika levnadsfaser inom och utanför skolan. Boekstart är det första steget på läslinjen. Bibliotek har en central roll och har samarbeten med barnvårdcentralen, kommunen och förskolor

Hur det går till

 • Kommunen skickar ut ett brev till alla nyblivna föräldrar med ett Boekstart-presentkort.
 • Alla barn som får ett lånekort får samtidigt en Boekstart-koffert med två böcker.
 • Bibliotek informerar om Boekstart och visar Boekstarts-hörnan i biblioteket.
 • Bibliotek organiserar regelbundet aktiviteter för Boekstarts-föräldrar.
 • Barnavårdscentralen berättar om Boekstart vid sjumånaderskontrollen.
 • Bibliotek ansvarar för en Boekstarts-hörna i barnavårdscentralernas väntrum.
 • Bibliotek ansvarar för en Boekstarts-hörna på förskolor i kommunen.
 • Bibliotek informerar förskolepedagoger om Boekstart.

Boekstart på förskola är en utvidgning av programmet. 2015 har 63 % av folkbiblioteken ett nära samarbete med 800 förskolor (13%).

Målsättning för Boekstart på förskola är att barn mellan 0–4, föräldrar och pedagoger möts av böcker och ser vikten av högläsning.

På webbsidan www.boekstart.nl ges boktips, information till föräldrar, förskolepersonal, barnvårdspersonal och bibliotek. Fyra gånger om året publiceras den digitala tidskriften Boekstart voor jou! (Bokstart för dig!) med boktips, information om forskning, högläsning och multimedia. Det finns länkar till film, bakgrundsinformation och inspirerande webbsidor.

Läs mer om Boekstart