Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Nytt om bokstart: December 2023

Bokstartsfamiljen fortsätter att växa. Vi har glädjen att välkomna 20 nya språknätverk och 20 nya utvecklingsprojekt. Nästa år fyller Bokstart 10 år och det vill vi fira – med er! Boka in 30 maj redan nu.

Ansökningsomgången 2023 

Nyligen togs besluten för båda bokstartbidragen.Vi fick in ovanligt många ansökningar i år, totalt 71 stycken, till ett sammanlagt belopp på strax under 27 miljoner kronor. Iår beviljas bidrag till 4utvecklingsprojekt och 20 språknätverk, som tillsammans delar på 17,5 miljoner kronor, vilket är den högsta fördelningen hittills. Årets bidrag är fördelade till 56 kommuner och 7 regioner. 16 län är representerade i dessa beviljade ansökningar. 
Läs mer om årets bidragsfördelning: 

Bokstart fortsätter att växa – högsta bidragsfördelningen hittills (kulturradet.se) 

Varmt välkomna till alla er som är nya inom Bokstart! 

Ni är välkomna till ett digitalt introduktionsmöte för nya Bokstartare den 19 januari, kl. 9-10. På träffen berättar vi mer om Bokstarts olika material, bokstart.se, och annan viktig basinformation. Ni har möjlighet att ställa frågor till oss som jobbar med Bokstart på Kulturrådet.

Möteslänk, Teams: https://bit.ly/46DNEmw 

Läs mer om introduktionsmötet här: Webbinarium för nya bokstartare. 

Save the date: 30 maj 2024 

Nästa år fyller Bokstart 10 år! Det vill vi fira med er. En digital konferens med högintressanta presentationer, samtal och inspirerande kulturella inslag. Tillsammans firar vi de tio år som varit ochspanar mot framtiden. Ett save the date-mejl har nyligen skickats ut. Vi vill gärna ha er hjälp att sprida det! Skicka det gärna vidare till era nätverk, och till alla berörda professioner. Boka in i kalendern och anmäl er gärna redan nu. Mer info kommer på bokstart.se inom kort.

Anmäl dig här: https://bit.ly/3Rsucor

Gratis Bokstartsmaterial för fler än bidragstagare

Kommuner och regioner som har bidrag för Bokstart från Kulturrådet kan beställa vårt fysiska material gratis. Sedan ett drygt år tillbaka kan även verksamheter utan bidrag ansöka om gratis material via ett enkelt formulär på bokstart.se. Hittills har 52 ansökningar från kommuner och regioner beviljats. På grund av att vi byter distributör förlänger vi alla automatiskt fram till augusti 2024Läs mer om vad som gäller och hur du ansöker på vår webb. 

Smått och gott! 

  • Digital träff om kapprumsbibliotekDen 9 november hade vi ett webbinariumom erfarenhetsdelning kring kapprumsbibliotek. Halmstad, Göteborg, Västerås och Östersund berättade om sina erfarenheter, utmaningar, framgångsfaktorer och lärdomar. Det spelades inte in, men deras presentationer (pdf:er) och ytterligare material hittar du här: Digital träff om kapprumsbibliotek (bokstart.se).
  • Översättningar av BokstartsmaterialVi översätter löpande Bokstarts föräldramaterial. Just nu översätts faktabladen Barnets språk till fem nya språk:makedonska, hindi, tamil, swahili och tagalog.I samarbete med ISOF (Institutet för språk och folkminnen) och Språkcentrum för finska, översätts bland annat Språket börjar med dig och Läs tillsammans! till finska. Föräldrafoldrarna Läs med ditt barn, Språkträna och Ditt barns språköversätts just nu till nord-, lule- och sydsamiska. Se de många översättningar som redan finns på bokstart.se: Informationsmaterial (bokstart.se) 
  • BarnhälsovårdsspåretFörra året berättade vi att vi inlett ett ”förskolespår” för uppdraget att nå föräldrar brett och sprida information om vikten av tidig språkstimulans. Skriften Läs tillsammans! togs fram i samarbete med Skolverket och skickades ut till förskolor och bibliotek. Vi har under 2023 påbörjat ett ”barnhälsovårdsspår”Här samverkar vi med Socialstyrelsen och Nationell arbetsgrupp för barnhälsovårdMer om det i kommande nyhetsbrev.
  • Fortsätt gärna att sprida och användaLäs tillsammans! när ni arbetar med förskolan. Materialet är gratis att beställa ochriktar sigtillpersonal. På bokstartswebbenhittar ni ocksåen föräldramötespresentation, utskrivbara affischer, fördjupande tips och mycket mer: Läs tillsammans! (bokstart.se) 

12 december–26 januari kan det bli lite längre svarstider när ni kontaktar oss, eftersom Nina kommer att vara tjänstledig under denna period. 

God helg,
Vi hörs snart igen!   

Anna Hällgren, Nina Suatan och Erik Belin, Kulturrådet 

Webbinarium för nya Bokstartare

Ta del av informationen som delades under webbinariet för nya Bokstartare i januari 2024.

På träffen berättade vi mer om Bokstart-material, bokstart.se och annan viktig basinformation. 

Utforska materialet som visades under webbinariet.

Ta del av det inspelade webbinariet. Inspelningen är textad på svenska. 

I mejlutskicket "Nytt om bokstart" (december 2023), fanns nedan pdf bifogad. Där har vi samlat allt som kan vara bra att veta. 

Information till nya Bokstartare

Nedan följer information som gäller alla projekt och språknätverk – extra viktigt för alla er som är nya inom Bokstart:

Team Bokstart Kulturrådet
Vi som arbetar med Bokstart på Kulturrådet:
Nina Suatan och Anna Hällgren, projektledare och bidragshandläggare
Erik Belin, kommunikatör

bokstart.se
Webbplatsen innehåller information om Bokstart, inspiration till tidig språkstimulering och kunskapspaket för fördjupning om barns språk och kommunikation. Webbplatsen vänder sig i första hand till personal inom bibliotek, förskola och BHV. Innehållet passar även föräldrar och andra med intresse för små barns språkutveckling.

Bokstartsbidrag
På Kulturrådets webb kan du söka utvecklingsbidrag och stöd till språknätverk.

Bokstartsmaterialet
Material som vänder sig till föräldrar och andra vuxna i små barns närhet, är framtaget i samarbete med logopeder med erfarenhet och kunskap om barns språk och kommunikation. Materialet är tänkt
att användas i möten och samtal med föräldrar.

Det består av:
• Faktablad om barnets språk i åldern 6 månader, 1 år, 18 månader och 3 år
• Foldrar: Ditt barns språk, Läs med ditt barn och Språkträna.
• Foldern Det börjar med dig, till föräldrar med råd och tips om språkutveckling
• Kort att använda i exempelvis kontakt med familjer
• Tygkassar

Faktabladen finns att ladda ner och skriva ut på 40 olika språk och varieteter, men även som teckenspråkstolkade filmer. Informationsmaterial

Foldrarna Ditt barns språk, Läs med ditt barn och Språkträna finns översatt till engelska, arabiska, persiska, somaliska samt som teckenspråkstolkade filmer. Översättning till nationella minoritetsspråk
på gång.
Läsinspirerande föräldramaterial 

Missa inte heller de fyra korta filmerna Att läsa med små barn, som finns textade på fyra språk utöver svenska.
Att läsa för små barn 

Saknar du översättningar? Skicka gärna in önskemål till info@bokstart.se

Samlingssida med material till föräldrar

Material för att synliggöra Bokstart i era egna lokaler (väntrum, kapprum på förskolan, biblioteket…), på webbsidor, i utskick med mera:
• Affischer och mobiler
• Fotografier (till pressbilder, webbsidor etc.)
• Illustrationer av Matilda Ruta: Bokstartsugglorna
• Bokstart B:n, loggor Bokstart, Kulturrådet
Samlingssida med skyltmaterial och bildbank

Rapporter
Beställ gärna Kulturrådets rapporter:

• Bokstart i Sverige – en uppföljning
• Bokstart i världen – metoder och forskning om bokgåvoprogram för små barn och deras
familjer. Finns även i en engelsk version: Bookstart Around the World.
• Sluta gissa börja fråga!

Dessutom:
• Pilotrapporten Fem år med Bokstart kan läsas på webben:
https://www.bokstart.se/ombokstart/bokstart-i-sverige/lardomar-fran-pilotperioden/
Rapporter från andra Bokstartsprojekt finns att läsa på bokstart.se. Vi fyller på löpande.

Följ Bokstart på Facebook
Gilla Bokstart på Facebook så får du aktuell information, inspiration och omvärldsbevakning.

Kontakt
Hör gärna av er med frågor och funderingar! Det bästa sättet att kontakta oss på är med e-post till info@bokstart.se
/Nina och Anna