Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Nytt om Bokstart: januari 2021

Illustration av Matilda Ruta med två barn som tittar i en bok.
Illustration av Matilda Ruta.

Ett nytt Bokstartår ligger framför oss och vi vill hälsa alla nya projekt och språknätverk välkomna! Här kommer basinformation som är bra för er alla att känna till.

Missa inte att vi har en ny kod för kostnadsfri beställning av bokstartmaterial. Dessutom är det nya föräldramaterialet och kunskapsöversikten för Bokstart äntligen klart!

Bokstart i världen
Med kunskapsöversikten Bokstart i världen belyses internationell forskning, kunskap och metoder för Bokstart och liknande bokgåvoprogram. Syftet är att alla som arbetar med att främja läsning och språkutveckling för de yngsta, ska kunna inspireras och relatera sin verksamhet till relevant forskning och kunskap inom området.
Läs, ladda ner eller beställ tryckt version

Nytt föräldramaterial
Läs med ditt barn och Språkträna
Inspirerande och enkla tips riktade till föräldrar i form av två lekfulla foldrar som kan bli affischer. De kan delas ut inom barnhälsovård, öppen förskola/familjecentraler, förskola och bibliotek. Och skyltas upp i väntrum, läshörnor och kapprumsbibliotek. Kompletterar faktabladen om Barns språk och är skrivna på ”lätt svenska”.

Ditt barns språk!
En vändbar, läsinspirerande mätsticka. En sida med tips till den vuxne, med bearbetat innehåll från foldern: Språket börjar med dig. En sida för barn och vuxen att läsa och göra tillsammans! Passar att dela ut i barnhälsovård och öppen förskola/familjecentral och i första bokgåvopåsen.

Materialet har fina Bokstart-illustrationer av Matilda Ruta. En nyhet är att allt Bokstart-material och publikationer finns samlat på en samlad beställningssida.
Beställ bokstartsmaterial

Förnyat uppdrag för Bokstart!
Kulturrådet har i regleringsbrevet för 2021 fått ett förnyat uppdrag att fortsätta vidareutveckla och utvidga Bokstart till fler regioner. Satsningen ska, liksom tidigare, vara kopplad till förskolan.

Information som gäller alla projekt och språknätverk extra viktig för alla er som är nya inom Bokstart:

Team Bokstart Kulturrådet
Vi som arbetar med Bokstart på Kulturrådet:
Nina Suatan och Anna Hällgren, projektledare och bidragshandläggare
Stefan Zachrisson, kommunikatör
Martin Richardsson, utredare

Bokstart.se
Webbplatsen innehåller information om Bokstart, inspiration till tidig språkstimulering och kunskapspaket för fördjupning om barns språk och kommunikation. Bokstart.se vänder sig vänder sig i första hand till personal inom bibliotek, förskola och BHV. Innehållet passar även föräldrar och andra med intresse för barns språk.

Bokstartsmaterial
Materialet vänder sig till föräldrar och andra vuxna i små barns närhet. Det är framtaget i samarbete med logopeder med erfarenhet och kunskap om barns språk och kommunikation. Materialet är tänkt att användas i möte och samtal med föräldrar. Det består av:

 • Faktablad om barnets språk i åldern 6 månader, 1 år, 18 månader och 3 år
 • Nytt föräldramaterial: en mätsticka och två foldrar/affischer
 • Foldern Det börjar med dig, till föräldrar med råd och tips om språkutveckling
 • Kort att använda i exempelvis kontakt med familjer
 • Tygkassar

Faktabladen finns att ladda ner och skriva ut på 25 olika språk och varieteter. Fler språk är på väg! Under vårterminen tillkommer: turkiska, polska, grekiska, thai, kurdiska (nord och syd) och rumänska.
Ta del av faktabladen

Snart finns även det nya föräldramaterialet på bokstart.se för egen utskrift.

Missa inte heller de fyra korta filmerna Att läsa med små barn, som finns textade på fyra språk utöver svenska.
Se filmerna här

Så beställer du Bokstart-material:
Här finns beställningssidan

Ni som har projektbidrag för Bokstart från Kulturrådet har möjlighet att beställa bokstartmaterial kostnadsfritt. För er gäller följande:

 • Lägg er order
 • Gå till varukorgen
 • Klicka på Fortsätt
 • Registrera era uppgifter
 • Längst ner, i rutan Meddelande till distributör: ange den kod du har fått från oss. Hör av dig till oss om du inte har fått en kod. Då ser distributören till att beställningen skickas kostnadsfritt. Priserna ligger kvar när ni skickar in er varukorg men ni blir inte debiterade. Obs! Ny kod för 2021!

För er som ska beställa och betala självkostnadspris för materialet: följ alla steg utom det sista. Förutom bokstartprojekt med stöd från Kulturrådet kan språknätverk beställa enstaka exemplar kostnadsfritt för påseende av materialet.

Rapporter
Beställ Kulturrådets rapporter här

 • Bokstart i Sverige – en uppföljning
 • Bokstart i världen – metoder och forskning om bokgåvoprogram för små barn och deras familjer.
 • Sluta gissa börja fråga!

Dessutom:

Bokstart på sociala medier
Via Bokstarts Facebooksida så får du aktuell information, inspiration och omvärldsbevakning.
Följ oss på Facebook


Kontakt
Hör gärna av er med frågor och funderingar! Det bästa sättet att kontakta oss på är med e-post.
Kontakta Bokstart

Anna Hällgren och Nina Suatan, projektledare Bokstart