Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Från da-da-da till ”Varför är himlen blå?” Så bygger barnet sitt språk

En vuxen läser för tre barn

Under de första åren bygger barnet upp ett ord- och begreppsförråd som kan kombineras till ett oändligt antal yttranden. Från det första levnadsårets lyssnande och ljud till 3-åringens förtjusning i berättelser och förmåga att både inleda och föra samtal.

Läs mer om barns språkutveckling och om vad som utmärker barn i olika åldrar. Vad händer med språket när barnet är 6 månader? 1 år? Och vad kan vara viktigt att tänka på när du umgås med små barn? I artikeln Att bygga ett språk som är skriven av logopeden Astrid Frylmark kan du lära dig mer om små barns språkutveckling. Artikeln hittar du längst ner på sidan.

Du hittar också faktablad med beskrivningar av vad som är typiskt för olika åldrar och vad som kan vara viktigt att tänka på. Faktabladen finns för fyra åldrar: 6 månader, 1 år, 18 månader och 3 år. Barn utvecklas olika. Beskrivningarna av barns utveckling i olika åldrar är därför bara riktmärken och ska inte ses som facit.

Frågor att fundera över

  • Egna erfarenheter och upplevelser kan påverka hur vi förhåller oss till barn och deras språkliga utveckling. Hur såg samtalsmönstren ut när du var liten?
  • Minns du någon situation när du var liten då du upplevde dig sedd och hörd?
  • Vad lyfts i artikeln Att bygga ett språk som särskilt viktigt för det lilla barnets språkutveckling?
  • Hur ser dina möjligheter ut att agera utifrån detta i dina möten med små barn? Vad i artikeln är särskilt angeläget för dig? För er?

Barns språk i olika åldrar