Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Finskt föräldramaterial

Nu finns föräldramaterialet Språkträna, Läs med ditt barn, Ditt barns språk och Barnets språk att beställa på finska i tryckt format.

Materialet kan delas ut i möten med familjer och för att skyltas upp i väntrum, läshörnor och kapprumsbibliotek, eller på den plats där det passar bäst för er verksamhet och målgruppen. Om du inte vill beställa fysiskt material går lika bra att ladda ner och skriva ut webbversionerna. 

Översättning av Bokstartmaterial till finska är framtaget av Institutet för språk och folkminnen, ISOF.

Lue lapsesi kanssa (Läs med ditt barn)

När du och ditt barn läser och pratar om boken utvecklas barnets språk samtidigt som ni har det roligt och mysigt tillsammans. Här får du sju tips på hur du kan läsa med ditt barn.

Harjoittele kieltä (Språkträna )

Mycket av språkutvecklingen sker innan barnet kan prata. Här får du sju tips på hur du kan hjälpa ditt barn att hitta språket.

Lapsesi kieli (Ditt barns språk)

En vändbar, läsinspirerande "mätsticka". En sida med tips till den vuxne, en sida för barn och vuxen att läsa och göra tillsammans. Passar att dela ut i barnhälsovård och öppen förskola/familjecentral och i första bokgåvopåsen.

Lapsen kieli noin (Barnets språk)

Faktabladen "Barnets språk" finns för åldrarna 6 månader, 1 år, 18 månader och 3 år. 

Ta del av materialet

Beställ fysiska exemplar

Ladda ner och skriv ut webbversionen av 

Lue lapsesi kanssa, Harjoittele kieltä ja Lapsesi kieli

Lapsen kieli noin