Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Taxonomier – ett mått på samarbete

Foto av bebis som kryper på färgglad matta
Foto av bebis som kryper på färgglad matta

Taxonomier kan användas som ett verktyg för att beskriva och utveckla samverkan mellan verksamheter. Denna verktygslåda ger exempel på hur samverkan kan se ut och erbjuder möjlighet att använda en taxonomi för bättre samsyn, styrning och struktur.

För Bokstart kan de minsta barnens språkutveckling och samarbetet med föräldrar ses som det gemensamma professionella objektet. När olika verksamheter närmar sig varandra och ska samverka kan taxonomier vara ett verktyg.

Det finns många frågor att ställa sig. Hur ser vår samverkan ut idag? Vad gör vi redan? Vad kan vi göra bättre? Vart vill vi nå?

Tre exempel på taxonomier hittar du längst ner på sidan. De är hämtade ur Malin Öglands Taxonomier – verktyg för biblioteksutveckling (Regionbibliotek Stockholm, 2013). Boken bygger på ett flerårigt arbete där ”den övergripande ambitionen var att stimulera till samtal om biblioteksutveckling”. En tom mall att använda finns för er som vill börja tänka tillsammans, t.ex i en workshop.

Taxonomierna är uppdelade i nivåer. Varje nivå är ett steg i en tänkt utveckling, där nivå 1 anger den lägsta nivån och nivå 7 den högsta. Medan nivå 1 kan ange en nivå där samverkan knappast existerar kan nivå 7 vara näst intill visionär.

Det kan vara viktigt att påpeka att exemplen är framtagna i bibliotekssammanhang, utifrån bibliotekens uppdrag. Hur de ser ut bygger också på hur långt arbetet har kommit och i vilken grad samarbete eller samverkan redan sker.