Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Om Läs tillsammans!

En ugglefamilj som är ute och går på rad och som håller i böcker.
Illustration av Matilda Ruta.

Läs tillsammans! är ett inspirationsmaterial om högläsning och kan användas för att utveckla undervisningen inom språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan.

Läsning och litteratur är en betydelsefull del av förskolans arbete och ett viktigt verktyg för att nå läroplanens mål. 

Inspirationsmaterialet Läs tillsammans! På förskolan, biblioteket och i hemmet har tagits fram gemensamt av Bokstart på Kulturrådet och Nationellt centrum för språk-, läs-, och skrivutveckling och skolbibliotek på Skolverket. Det handlar om högläsning och samtal om text och bild i förskolan.

Under vecka 34, 2022, skickar vi Läs tillsammans! till landets alla förskolor. I utskicket skickar vi även med Bokstarts Läs med ditt barn med ännu fler tips. En folder som passar bra att dela ut till vårdnadshavare!

I Läs tillsammans! får ni förslag på hur ni kan arbeta med läsning på förskolan. Ni hittar också exempel på aktiviteter och tips på artiklar och filmer att arbeta vidare med.

På bokstart.se sida finns en mängd länkar till fördjupande material att arbeta vidare med. Det finns även möjlighet att ta del av  webbversioner och att beställa fler exemplar av Läs tillsammans! och Läs med ditt barn. 

Kontakta oss gärna med synpunkter och tankar kring Läs tillsammans! 

Om Kulturrådet och Bokstart

Kulturrådet är en myndighet som arbetar för att utveckla Sveriges kulturliv i hela landet och internationellt. Genom att främja, följa upp och fördela bidrag till kultur förverkligar Kulturrådet nationell kulturpolitik.

Kulturrådet har regeringens uppdrag att främja läsning och stimulera små barns språkutveckling. Det görs genom Bokstart som är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och andra vuxna i barns närhet.

Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola och utgår från familjens behov. På Bokstarts webbplats hittar du material om språkutveckling, till exempel om högläsningens betydelse, hur högläsning kan gå till och hur barnets språk utvecklas. Förskolan kan i samarbete med folkbibliotek söka bidrag för Bokstart, läs mer om bidragen på Kulturrådets webbplats.
info@bokstart.se 

Om Skolverket och Nationellt centrum för språk-, läs-, och skrivutveckling (NCS)

Skolverket är en myndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Skolverket arbetar för att alla barn elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling och skolbibliotek, NCS, arbetar för att stärka barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling. NCS är en del av Skolverket. NCS erbjuder processtöd för språk-, läs- och skrivutvecklare och stödjer regionala nätverk. Här kan förskollärare, lärare, skolbibliotekarier, skolledare och andra hitta information och inspiration till det språkutvecklande arbetet.
ncs@skolverket.se