Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Frågor & svar från intromöte

Vuxna läser tillsammans med ett barn under ett bokstartsbesök.
Vuxna läser tillsammans med ett barn under ett bokstartsbesök.

Den 21 januari hade vi ett välbesökt digitalt introduktionsmöte för nya bokstartare. Missade du mötet eller vill du påminnas om det som togs upp? Här kan du ta del av presentationen och frågor & svar från introt.

 Presentation: Bokstart som resurs (PDF)

Frågor & svar

Föräldraenkät för uppföljning – har ni förslag, tips eller en förlaga?
Kontakta gärna oss så kan vi ge kontaktuppgifter till bokstartsprojekt som jobbat mer med detta! Vi tar också med oss detta till utvecklingsarbete, gällande material och tips som kan läggas upp på bokstart.se, som alla fritt kan använda.

Har ni tips på föreläsare till kunskapsdag
?
Mejla gärna till oss om du söker tips på föreläsare. Vi har en lista som vi kan skicka ut. Hör gärna av er om ni har bra tips till oss så lägger vi till era tips till vår lista!

Vilka rättigheter och skyldigheter vid digital sagostund?

Se Digiteket för information.

Kan jag använda Power point-presentationen från dagens introduktionsmöte?
Ja, det går bra! Se länk ovan. Vi planerar att också lägga upp en mer generell Power Point-presentation som kan användas för att informera om Bokstart.

Inköp av böcker ska ju inte göras med bokstartsbidraget, men hur funkar bidraget Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek?
En kommun kan söka inköpsstöd, men bidraget skiljer sig från många andra bidrag. Kommunen söker till exempel inte en viss summa, utan tilldelas en summa som baseras på antalet barn (0–18 år) som finns i kommunen. Hur bidraget används inom kommunen är en lokal fråga.

För er som arbetar med Bokstart gäller det att föra fram era behov av medel för inköp av gåvoböcker i er kommun.

Vad gäller kring omställning av projekt på grund av pandemin?
Kulturrådet har förståelse för att projektplaner och budget kan behöva ändras som en följd av pandemins påverkan på verksamheterna.

Mejla ändrade planer och budget till oss. Hör även av er om ni behöver diskutera problem eller lösningar. Vi uppmuntrar till att ställa om snarare än att ställa in, men om aktiviteter behöver pausas finns möjlighet att förlänga projekttiden.

Under en digital dela-dag för Bokstart delade flera bokstartsprojekt med sig av olika lösningar för bland annat digitala träffar och sagostunder - med QR-koder, filmer, WhatsApp och hur de gjorde i öppna eller slutna sammanhang. Här kan ni få inspiration av hur andra projekt ställt om på grund av pandemin:
Bokstarts digitala dela-dag

Hur kan vi använda bokstartsmaterialet? Kan man ha med lokal info i materialet?
Texter från vår webb får användas och spridas så länge ni anger källa och artikelförfattare (där det finns angivet). I de tryckta versionerna av föräldramaterialet Läs med ditt barn och Språkträna finns plats på foldrarnas baksida att klistra, stämpla eller skriva in lokal information. På faktabladen är hela baksidan tom. Beställ gärna hem material för påseende innan ni väljer vilket material ni vill använda er av.

Matilda Rutas olika bokstart-ugglor får ni använda i bokstartsammanhang. Maila oss om ni är intresserade av att använda dem. 

Nya Bokstart-bilder från fotograf Susanne Kronholm, fria att använda för att kommunicerat ert bokstartsprojekt finns att ladda ner här:
Tillgängliga bilder

Har ni förslag på ytterligare material som ni har behov av eller om ni har frågor, hör av er till oss eller skriv i vårt användarforum.