Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Dokumentation från Bokstarts digitala dela-dag

Foto av ett litet barn som tuggar på bokrygg
Foto av ett litet barn som tuggar på bokrygg

Se inspelningar och läs presentationer från Teams-träffarna under Bokstarts digitala dela-dag den 9 oktober! Du kan dessutom ta del av frågor och svar och relaterade länkar med ytterligare bra information.

Dagen bestod av två pass, det första om Bokstart i coronatider, det andra om rapporten Bokstart i Sverige - en uppföljning. 

I pass ett berättade sex Bokstart-team, från Botkyrka, Gotland, Härnösand, Norrköping, Sundbyberg och Ydre, om hur de har arbetat i coronatider:

Bokstart i coronatider

Webbinarium: Bokstart i Coronatider (YouTube)

Nedan finns länkar med bra kompletterande information:

Presentationerna från de sex Bokstart-teamen (PDF)

Bokstart Botkyrkas digitala boktips ”Mat, mat, mat”

Bokstart Sundbybergs film och presentation

Länkar till Bokstart Norrköpings olika filmer:
Veckans ramsa: Här dansar Herr Gurka
Bokstart-filmer till 10 månaders barn: Del 1, Del 2

Radioinslag, SR Kulturnytt, om Bokstart Härnösand

Bokstart Ydre: Premiärtur med cykel (Facebook-film) 

Bokstart i Sverige en uppföljning

I dagens andra pass presenterade Governo rapporten Bokstart i Sverige en uppföljning. Dessutom samtal och frågestund.

Webbinarium: Bokstart i Sverige (YouTube)

Nedan kan man ta del av Governos presentation samt frågor och svar:
Governos presentation från dela-dagen (PDF)

Läs mer om, ladda ner och beställ Bokstart i Sverige-uppföljning

Frågor till Kulturrådet i anslutning till Governos presentation:

Två frågor om hur Bokstart riggas om det permanentas:

Vad är bibliotekets specifika uppdrag / bidrag när det gäller Bokstart?

Hur tänker Kulturrådet om att Bokstart eventuellt blir permanent?

Svar: Om Bokstart blir permanentat i enlighet med budgetpropositionen, behöver Kulturrådet, i dialog med regioner och kommuner, ta fram riktlinjer för Bokstart och se över rollfördelningen mellan stat, region och kommun. Och i detta arbete ligger också att se över folkbibliotekens roll inom Bokstart. Innan vi kan påbörja det här arbetet inväntar vi beslut om budgeten, mer information från Kulturdepartementet och regleringsbrev för Kulturrådet, som kommer i december.

Jag efterlyser ett mindre "infasningsstöd" från Kulturrådet i framtiden, för avslutade projekt som är på väg att infasas i ordinarie verksamhet. Det är inte lätt att få till en verksamhet av god kvalitet i löpande verksamhet, särskilt när det råder besparingstider även om de bästa föresatser finns från politik och chefer. Finns det tankar om detta?

Svar: Så snart det finns ett beslut om budgeten och Kulturrådet har fått regleringsbrev, med de villkor som gäller, kan vi påbörja arbetet med hur Bokstart ska riggas framåt. I nuläget vet Kulturrådet inte mer om Bokstarts framtid än att det föreslås permanentas med en utökad budget. Ett ”infasningsstöd” är en intressant idé som vi tar med oss. Vi har förståelse för behovet av ett sådant stöd. 

Det skulle vara värdefullt att få stöd i hur man bäst utvärderar sitt Bokstartsarbete så småningom.

Svar: Vi tror också att det skulle vara värdefullt och kommer att se över hur vi från Kulturrådet bäst kan stötta Bokstartprojekt i utvärderingsarbetet. Det är också något som lyfts av Governo i deras rapport, Bokstart i Sverige: en uppföljning.

Tre frågor om forskning, en nationell studie och Kulturrådets roll i detta:
Angående utvärdering och resultat, en fördjupande fråga: Hur har diskussionerna gått kring detta? Hur skulle en nationell studie kunna se ut? Hur har man gjort i andra länder?

Forskning om Bokstart är viktigt också för att öka den gemensamma kunskapen och framtida utvärderingar. Kan Kulturrådet samla ihop forskning på något sätt? Internationellt och nationellt.

Skulle gärna då se att vi får en nationell statistik undersökning?

Svar: En omfattande longitudinell studie över effekter av Bokstart är är en mycket komplex apparat som skulle behöva löpa över många år. Det skulle vara både mycket kostsamt och komplicerat, då många variabler spelar in. Kulturrådet har valt att lyfta de studier som redan gjorts, för att kunna prioritera att lägga befintliga medel på att stötta och sprida Bokstartprojekt i Sverige. Vi kommer i slutet av det här året att släppa en kunskapsöversikt för Bokstart, där vi presenterar forskning från Bokstartprojekt i flera länder.

Genom Bokstarts Globala nätverk får vi exempel på hur utvärderingar gjorts i en del andra länder. Vi kan konstatera att det finns få longitudinella studier över bokgåvoprogram i världen. I kommande kunskapsöversikt lyfter Governo även att: ”Det finns utmaningar med att mäta effekterna av Bokstart. Det är viktigt att inte endast fokusera på effektmätning. Kvalitativa studier behövs också för att förstå läsfrämjandets påverkan.