Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Språklek med film

Färgglad illustration med figurer som säger hej på de nationella minoritetsspråken
llustration: Henrietta Nyvang

Film är ett bra språkutvecklande verktyg i arbetet med nationella minoritetsspråk i förskola. Här tipsar vi om Svenska Filminstitutets material Språklek med film. I det ingår bland annat film med metodhandledning, lärarhandledning och ordlista med QR-koder.

"Språklek med film" introducerar tre filmpedagogiska metoder vars syfte är att underlätta för förskollärare och annan personal att arbeta språkutvecklande med de nationella minoritetsspråken. Verktyget kräver varken förkunskaper i de nationella minoritetsspråken eller i filmpedagogik och filmskapande.

I Språklek med film ingår film med metodhandledning, ordlista med QR-koder, teknisk handledning, information om de nationella minoriteterna, samt tips på filmer, program och böcker att se och läsa med barnen och för vidare kompetensutveckling.

Språklek med film på Filminstitutets webbplats

På bokstart.se finns ytterligare information om att främja nationella minoritetsspråk