Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Flerspråkighet och andraspråksinlärning

Vuxen kvinna med barn och böcker i knät
Vuxen kvinna med barn och böcker i knät

Det här kunskapspaketet lyfter och problematiserar olika begrepp kopplade till flerspråkighet och gör nedslag i forskning. Syftet med paketet är att synliggöra flerspråkighet som en kompetens och stärka förskolans, folkbibliotekets och barnhälsovårdens arbete med barns flerspråkiga utveckling.

Andelen flerspråkiga barn har ökat i Sverige. Det innebär att allt fler som arbetar med barn också kommer i kontakt med barn och föräldrar som inte har svenska som modersmål.

Artikeln Flerspråkighet och andraspråksinlärning är skriven av Polly Björk-Willén och Tünde Puskás. Här beskrivs användbara begrepp och du får också förslag på hur man kan kartlägga verksamhetens arbete med flerspråkighet och skapa en språkpolicy. 

Läs

Läs artikeln. Stryk gärna under och kommentera sådant du tycker är intressant, viktigt eller svårt att förstå.

Diskutera tillsammans

1)      Vilka språk talas av de barn och familjer du, eller ni, möter? Hur har ni tagit reda på det?

2)      Hur ser ert arbete med flerspråkighet ur idag?

3)      Hur bemöter du och dina kollegor barnen och deras språk?

 

Titta på film

Skolverkets film Språksamtal visar hur förskolan och hemmen kan samarbeta kring barns språkutveckling.

Språksamtal (YouTube)