Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Flerspråkiga barns språkutveckling

Foto av barn som tittar rakt in i kameran
Foto av barn som tittar rakt in i kameran

Det här kunskapspaketet handlar om flerspråkiga barns språkutveckling. Vad säger forskning? Hur ser den flerspråkiga utvecklingen ut och hur kan flerspråkiga föräldrar stimulera barn språkligt? Vilka vanliga myter och missuppfattningar finns det?

Det är lätt att förundras över de små barnens snabba språkutveckling och ännu mer så över de små barn som tillägnar sig två eller flera språk. Det finns en hel del myter och missuppfattningar kring de minsta barnens flerspråkighet. Syftet med detta kunskapspaket är att ge kunskap om flerspråkiga barns språkutveckling och möjlighet att diskutera och reflektera.

Artikeln Flerspråkiga barns språkutveckling är skriven av Eva-Kristina Salameh, med dr och logoped. Här beskrivs föreställningar om hur barn lär sig tala och hur språklig uppfostran kan se olika ut i olika kulturer.  Skillnader mellan en- och tvåspråkig utveckling lyfts liksom frågan om språkstörning och flerspråkighet. Avslutningsvis reder artikeln, utifrån forskning, i några vanliga myter och missuppfattningar.

Läs

Läs artikeln. Stryk gärna under och kommentera sådant du tycker är intressant och viktigt. Väcker texten frågor? Anteckna! 

Diskutera tillsammans

1)      Pratar vi om flerspråkiga barns språkutveckling i vår verksamhet? Hur då?

2)      På vilket sätt kan resonemangen om språklig socialisation och flerspråkig utveckling ha betydelse för dig, eller er, i arbetet?

3)      Hur bemöter vi flerspråkiga barn och familjer? Vad kan vi tänka på?

Tips!

Diskutera fråga 1) innan ni läser artikeln!

Tips!

På UR finns en föreläsning med  Eva-Kristina Salameh om stöd för flerspråkiga barns språkinlärning, se den här.