Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

De första tusen dagarna

Ta del av en filmad föreläsning med Gunilla Lönnberg från Uppsala universitet som lyfter betydelsen av de första tusen dagarna för livslång hälsa – en tid med enorm potential och enorm sårbarhet. Tidiga insatser är en viktig framtidsinvestering!

Gunilla Lönnberg, doktor i medicinsk vetenskap, folkhälsovetare och forskare vid Uppsala universitet, tillhör forskargruppen CHAP, Child Health and Parenting. Forskargruppen är tvärvetenskaplig och bedriver studier om olika insatser för att främja barns hälsa och utveckling samt hur man bäst erbjuder föräldrar stöd i sitt viktiga uppdrag.

CHAP har just nu ett pilotprojekt med utökade hembesök i utsatta områden, där barnhälsovården samverkar med socialtjänst, mödrahälsovård och tandhälsovård.

Se den filmade föreläsningen här

PDF-presentation