Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Att vara en god samtalspartner

Foto av vuxen kvinna och barn som samtalar vid ett bord
Foto av vuxen kvinna och barn som samtalar vid ett bord

Detta kunskapspaket handlar om hur vi kan stödja de yngsta barnen i deras utveckling. Både de barn som gör en kometkarriär och de som inte har det lika lätt. Vilken roll som samtalspartners kan vi ha? Bjud in barnen – och låt dig bjudas in – till samvaro, samspel och samtal!

Språkutvecklingen varierar mellan olika barn, både i takt och tillvägagångssätt. Det är helt enkelt så att det inte är lika lätt för alla barn. Vad ska vi tänka extra på? Och vad få vi inte missa?

Syftet med det här kunskapspaketet är att ge perspektiv på den roll som samtalare de som möter små barn har - vare sig det är på biblioteket, i barnhälsovården eller på förskolan.

Artikeln Att vara en god samtalspartner är skriven av Barbro Bruce. Här beskriver hon möjligheter och utmaningar man som samtalpartner kan ha i mötet med barnen i olika verksamheter. Hennes blick är logopedens, forskarens och specialpedagogens.

Läs

Läs artikeln. Stryk gärna under och kommentera sådant du tycker är intressant och viktigt. Väcker artikeln frågor? Anteckna!

Frågor att diskutera

  1. Samtalar vi med barnet, eller barnen, varje dag? Om inte, vad hindrar och i så fall vad behövs för att vi ska göra det?
  2. Hur bjuder jag in barn till samspel och samtal? Hur gör vi (t.ex på biblioteket, på BVC, i förskolan)?
  3. I vilken utsträckning och på vilka sätt samarbetar vi med föräldrar/vårdnadshavare för att stödja små barns språk och kommunikation? Vad kan vi utveckla?

Artikel