Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Ett verktyg för dig som möter föräldrar med kognitiva svårigheter

Förstå familjen

Vårdnadshavare och barn befinner sig på barnavårdscentral.

Förstå familjen är ett verktyg för dig som i ditt arbete möter föräldrar med olika kognitiva svårigheter. Ibland vet du om att föräldern har svårigheter, men inte alltid. Det syns oftast inte utanpå.

Förstå familjen har tagits fram av Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen och finansieras av Länsstyrelserna, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och Myndigheten för delaktighet. Många har bidragit med erfarenheter och kompetens. Däribland professionella inom mödra- och barnhälsovården och på familjecentraler, föräldrar med egna erfarenheter och SUF-kunskapscentrum i Region Uppsala.

Här finns mer information om Förstå familjen; digital version, beställning av trycksak och webbinarium:
Kunskapscentrum för jämlik vård, Västra Götalandsregionen 

***

Verktyget innehåller kunskap, berättelser och frågor att fundera och resonera kring. Framför allt är Förstå familjen fyllt med konkreta tips och förslag på hur du kan säga och göra för att nå fram, förstå mer, guida i föräldraskapet och ge rätt stöd.

Målet med verktyget är att alla familjer ska känna sig välkomna och trygga när de besöker verksamheter som är till för dem. Föräldrar ska ges jämlika förutsättningar att ta till sig information, insatser och stöd på bästa sätt. Det bidrar till att alla barn får en trygg uppväxt och en god och jämlik hälsa.

Förstå familjen riktar sig i första hand till dig som möter blivande föräldrar under graviditeten och föräldrar med barn upp till sex år. Föräldrarna finns i mödrahälsovården, på förlossningen, BB och neonatal, inom barnhälsovården och på familjecentraler. De finns också i närliggande verksamheter som habiliteringen och psykiatrin. Och där barnen är – på exempelvis vårdcentralen, inom tandvården och hos barn- och ungdomsmedicin.

Ta gärma även del av Läsa på flera sätt, ett kunskapspaket Bokstart tagit fram tillsammans med MTM.