Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Kommun: Örnsköldsvik

Tillsammansläsning

Illustration av en en kaninmamma som läser en bok för ett kaninbarn.
Illustratör: Trulsa Råde

I Örnsköldsviks kommun startade 2019 ett Bokstartsprojekt i samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola under namnet Tillsammansläsning. Projekttiden är över men inte samverkan, den fortgår i samma anda.

Gåvoboken som språkverktyg  

Hur skulle vi göra för att nå fler barn och familjer med gåvoböcker som verktyg? Det var frågan som ställdes när Bokstart genom ett språknätverk startade våren 2018 i Örnsköldsviks kommun. Medlemmarna i nätverket kom överens om att, för barnets bästa, försöka nå fler barn och familjer med de befintliga gåvoböckerna som verktyg.  

Gåvoböcker till nyfödda och 3-åringar delades under många år ut på biblioteken i kommunen. En stor andel familjer hämtade inte böckerna och besökte förmodligen inte biblioteken i någon större utsträckning. I dessa familjer identifierades en målgrupp som kunde behöva inspireras och stärkas kring högläsning och kunskap om små barns språkutveckling. Nätverket ville hitta sätt att nå dessa familjer och samtidigt skapa hållbara arbetssätt som skulle kunna fortgå även efter projektets slut.
Nätverket valde därför att lyfta ut böckerna till barnhälsovården och förskolan, i stället för att familjerna fick hämta gåvoböckerna på biblioteket.

Tack vare samarbetet mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola når vi nu nästan alla barn i kommunen och därmed kan vi intressera fler familjer att hitta till kommunens bibliotek.   

Nätverkets ambition var även att kompetensen hos personal på bibliotek, barnhälsovård och förskola skulle höjas med syfte att skapa en gemensam kunskapsgrund när det handlar om små barns språkutveckling och högläsning.  Alla kompetenser i samverkan skulle kunna inspirera vårdnadshavare med hjälp av gåvoboken. 

Första gåvoboken och BVC

Vid 5-månaderskontrollen på BVC delas första gåvoboken ut av sköterskan. Stunden innebär högläsning direkt till barnet och personalen knyter boken, högläsningen, bokstartsmaterial och information om biblioteket till samtalet med vårdnadshavarna om små barns språkutveckling. Sjuksköterskorna vittnar om den magiska upplevelsen när barn interagerar och visar intresse för boken samt vårdnadshavarnas glädje och ibland förvåning när det sker.  

3-årsboken, förskolan och handledningar   

Grundtanken med att lyfta in 3-årsboken i förskolan är att barnen ska få uppleva boken i ett språkstimulerande sammanhang för att sedan ta den och upplevelserna med sig hem. Under projektet har en arbetsgrupp med förskollärare och bibliotekarier arbetat fram handledningar och språkutvecklande aktiviteter som fungerar i förskolan med koppling till Lpfö18 och Barnkonventionen. Målsättningen med handledningarna har varit att barnens röst ska höras, barnen ska få vara delaktiga och komma med egna förslag, det vill säga, aktiviteterna görs tillsammans med barnen, inte för barnen.  Då skapas ett arbetssätt där barns språk utvecklas och stärks, barnets sociala och kommunikativa utveckling stöttas och det ger i sin tur möjlighet att utvecklas till en demokratisk medborgare.   

Projektet är slut men tillsammans har aktörerna skapat en hållbar, långsiktig arbetsmodell som kommer att kunna fortgå även när de som varit nyckelpersoner under projektet inte längre arbetar kvar.  

Kontaktperson

Maria Norenius, 
maria.norenius@ornskoldsvik.se, 0660-887 67.