Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Region: Blekinge, Kronoberg

Språkstegen Blekinge Kronoberg – språkutveckling genom föräldrastöd

BHV-sjuksköterskan Karin möter barn och förälder vid 8-månadersbesöket med dialogläsning, bokgåva, information och samtal om läsning. Foto: Fotograf Anna Nordström
BHV-sjuksköterskan Karin möter barn och förälder vid 8-månadersbesöket med dialogläsning, bokgåva, information och samtal om läsning. En av de insatser som når alla barn i Blekinge och Kronobergs län. Foto: Fotograf Anna Nordström

Språkstegen är ett utvecklingsarbete för yngre barns språkutveckling där verksamheter i alla 13 kommuner i Blekinge och Kronoberg är involverade.

De generella insatserna i barnhälsovården når alla barn. Därtill finns fler olika insatser som erbjuds i alla kommuner men också kommunspecifika insatser.

Startskottet för arbetet var 2016 då BHV, bibliotek och logopedi i båda länen var intresserade av att bygga upp ett långsiktigt arbete tillsammans. Med erfarenheter från andra satsningar och medvetenhet om att många verksamheter har ett litet utrymme för stora eller invecklade projekt valde vi istället att bygga medvetna strukturer, utbilda personal, utveckla insatser tillsammans, smart och långsiktigt.

Genom Bokstarts projektbidrag (nuvarande utvecklingsbidrag) under tre år fick vi möjlighet att bygga en god grund. Från 2021 är Språkstegen ordinarie verksamhet där utvecklingsfokus mer och mer förflyttats till kommunerna och de lokala språkstegennätverken.

En regional arbetsgrupp och en styrgrupp finns kvar för att säkra långsiktighet, erbjuda processtöd, fortbildning och ta ansvar för gemensam kommunikation. Flera kommuner har beviljats egna Bokstartsbidrag för att vidareutveckla lokala insatser.

Vår gemensamma intention är att alla barn och deras vuxna ska erbjudas läs- och språkfrämjande genom att:

  • Alla barn får boken Knacka på! vid 8 månader av BHV vid hembesök. Sjuksköterskan dialogläser med barnet, förälder får en modell, information, motivation, dialog och riktad inbjudan till biblioteket. Boken är en gåva från BHV.

  • Bibliotekspersonal och BHV-sjuksköterska medverkar tillsammans i alla föräldragrupper vid ett tillfälle om språkutveckling, läsning, böcker och bibliotek. För detta har tagits fram ett föräldragruppsmaterial (digitalt och fysiskt).

  • Bibliotek i alla kommuner regelbundet erbjuder öppna språkutvecklande program med ett lågt insteg.

  • Alla barn får vid 18-månadersbesöket på BVC ett individanpassat samtal kring läsning och språkutveckling. Dialogläsning ännu en gång. Boken är en gåva från biblioteket där den hämtas. Där möts familjen av personal med barnkompetens och det som är av intresse för den unika familjen visas. Information om språkutveckling och aktuellt programutbud.

  • Bibliotek och förskola samverkar i unika lokala insatser. Insatserna anpassas efter lokala behov och förutsättningar. Målsättningen är att den ska omfatta alla barn 0-3år i förskolan. Exempel är föräldramötesmaterial, biblioteket hälsar på i förskolan, kapprumsbibliotek, gemensam fortbildning, föräldrasamtal vid inskrivning i förskolan.

  • Bokrecept erbjuds vissa barn vid logopedkontakt. Övriga med nyfikenhet och behov får tillgång till bokreceptsböcker och stödmaterial via biblioteket.

  • BHV och bibliotek arbetar tillsammans med läsfrämjande väntrum på BVC.

Genomföra, utvärdera och utveckla gör vi genom lokala Språkstegennätverk, en lokal samverkan mellan de professioner och organisationer som möter barn och familjer.

Det finns också en avsiktsförklaring mellan alla folkbibliotek och regional biblioteksverksamhet.

De som samverkar i Språkstegen är BHV, bibliotek, förskola och logopedi. I flera kommuner finns även samarbeten med till exempel familjecentral, öppen förskola, socialtjänst, SFI eller ideella organisationer.

Språkstegens symbol/logotyp