Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Kommun: Sundbyberg

Biblioteket kommer hem till dig

Kristin, från Bokstart i Sundbyberg, läser en bok tillsammans med ett litet barn och dess vårdnadshavare
Fotograf: Susanne Kronholm

Biblioteket i Sundbyberg började arbeta med hembesök hos familjer ”på eget bevåg men i Bokstarts anda” under 2016. Här berättar de om sin verksamhet och ger tips till andra Bokstartare!

Från 2018 blev Bokstart ett projekt med medel från Kulturrådet och de följande åren arbetade två bibliotekspedagoger, Kristin och Maria, i princip heltid med Bokstart. Idag är projektet avslutat, men Bokstart fortsätter som en etablerad del av den ordinarie verksamheten. Idag lägger Kristin och Maria två arbetsdagar/vecka på Bokstart.

Informationen nedan baseras på samtal mellan Susanne Ullström från Kulturrådet och Kristin och Maria från Bokstart i Sundbyberg.

"Jag tror ju att det här med hembesök är sättet att nå dom som inte skulle ha tagit sit hit." / Maria

”Och det är ju speciellt det här och det vet jag att jag själv undrade när vi skulle börja, hur är det att stå och ringa på en dörr och säga att, jag ska komma in till dig. Men det har ju gått jättebra, det är fantastiskt när det funkar och man får igen så mycket.” / Kristin

Målgrupp

Målgrupp är alla barn och familjer i Hallonbergen och Rissne. De två områdena är socioekonomiskt utsatta. Där finns också en hög andel familjer med utländsk bakgrund.

Såhär jobbar vi

Vi gör hembesök när barnet är sex månader. Kontaktuppgifter till familjerna fås från kommunen. Från början skickades brev med en tid, men nu ringer vi alla familjer och bokar en tid och når på så sätt fler. Vid hembesöket har vi med oss tre gåvoböcker, språkbladen från Kulturrådet, foldern ”Ditt språk och din röst” från Internationella biblioteket, välkomstmaterial till biblioteket och en QR-kod till Bokstarts hemsida. Under besöket samtalar vi med föräldern och visar konkret hur man kan läsa och samspela med barnet runt böckerna.

Samverkan

Vi ingår i ett nätverk med BVC, förskola, öppen förskola, familjestödjare och SFI som har en träff per termin. Vi håller oss uppdaterade om varandras verksamheter. I Rissne har BVC ett hembesöksprogram och vid åtta månaders ålder brukar de fråga om biblioteket varit där. Om inte, så kan de förmedla kontakt. Samarbetet med förskolorna sker bland annat genom Läspåsen som är kapprumsbibliotek på förskolor. Genom Bokstart har samarbetet blivit tätare.

Vad har Bokstart haft för effekter?

Vi tror att hembesöken haft en avgörande effekt för att nå familjer som aldrig skulle tagit sig till biblioteket annars. Vissa har svårt att tillgodogöra sig information på svenska eller de saknar kunskap om vad ett bibliotek erbjuder. Några känner inte till att bibliotek är gratis eller att det finns barnböcker både på svenska och andra språk. I vissa fall blir besöket också en länk till samhället i stort och det är inte ovanligt att vi får frågor som rör till exempel förskola och SFI. Bokstart har inneburit en chans till närmare samverkan med andra aktörer i kommunen som arbetar med de yngsta barnen. 

Vilka utmaningar finns?

Det är en utmaning att få in Bokstart i den ordinarie verksamheten när projektet är avslutat. Kommunen har hårda sparkrav. I Sundbyberg har det fungerat tack vare ett väl inarbetat arbetssätt och ett stort engagemang. Men det har krävts anpassningar och vi kan inte lägga lika mycket tid på Bokstart som tidigare. En annan utmaning är byte av chefer och byte av personal på samverkande enheter.

Tips till andra Bokstartare

  • Våga! Det är jättekul och ett annat sätt att träffa människor på.
  • Försök att inte undervisa och berätta för mycket, utan betona det lekfulla, att göra något tillsammans, så kommer det andra på köpet. Fokusera på mötet och lyssna in.

  • Förankra Bokstart så högt upp i kommunen som möjligt. Det är avgörande med stöd från chefer och beslutsfattare.

Kontakt

bibliotek@sundbyberg.se

Upptäck mer!

Länkar