Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Kommun: Sigtuna

Lyssnar in familjens behov

Bokstartare i Sigtuna på väg i snön med Bokstarts tygväska runt axeln.

Sigtuna kommuns bibliotek började arbeta med Bokstart 2021 och är nu inne på det tredje och sista projektåret. Här berättar de om sin verksamhet och ger tips till andra Bokstartare!

Innan 2021 fanns ett språknätverk i kommunen där biblioteket, BVC och familjecentralen började samverka, vilket blev ett förarbete till Bokstart. En bibliotekarie, Maria Thörn, är heltidsanställd för att arbeta med Bokstart och det är alltid två från biblioteket som går ut på hembesöken. Katarina Forsberg är projektansvarig bibliotekarie.

Informationen nedan baseras på samtal mellan Susanne Ullström från Kulturrådet och Katarina och Maria från Bokstart i Sigtuna.

”Vi vill ju att de kommer till Bibblan, men gör alla det? Vad är viktigast, att de kommer till Bibblan eller att de får en bok att läsa?” / Katarina

Målgrupp

Målgrupp är barn och familjer i området Valsta som är ett socioekonomiskt utsatt område med en hög andel familjer med utländsk bakgrund. Valsta har i dagsläget inget eget bibliotek.

Såhär jobbar vi

Bokstartarna gör hembesök när barnet är sex månader. De som får besök är de som fyllt i en samtyckesblankett som BVC delat ut vid sitt hembesök när barnet är nyfött. Familjerna får då ett kort med en hälsning från biblioteket och med en QR-kod till en sida med rim och ramsor. De får också en första gåvobok.

När vi gör hembesök vid sex månaders ålder har vi med oss tygkasse, en gåvobok och språkbladen från Kulturrådet. Vi läser tillsammans med barn och förälder, berättar och visar hur materialet kan användas.  

Samverkan

En viktig kulturell mötesplats i kommunen är Mötesplatsen, en lokal där hela förvaltningen samverkar. Vi utgår härifrån och ordnar också sagostunder och andra aktiviteter här. En av aktiviteterna hålls tillsammans med öppna förskolan. Förskolebarn brukar komma hit med sina pedagoger.

Vägg i vägg med Mötesplatsen ligger även BVC och kommunens kontaktcenter. Bokstart har inneburit en fördjupad samverkan med förskolorna. På förskolans inskolningssamtal delas Bokstartsmaterial ut och informationen följs upp på utvecklingssamtalen. Förskolorna i kommunen ska få egna förskolebibliotek, vilket passar bra ihop med Bokstart.

Vad har Bokstart haft för effekter?

Vi har lärt oss väldigt mycket genom Bokstart och fått igång samarbeten som vi tror kommer leva kvar efter projekttiden. Särskilt betydelsefullt är den goda samverkan med förskolorna som vi hoppas kan spridas till alla kommunens förskolor. Vi tror att samarbetet med BVC, öppna förskolan och familjecentralen kommer att fortsätta och fördjupas. Biblioteket har som mål att nå familjer flera gånger under småbarnsåren och prata språk och läsning på olika arenor.

Vi tror att Bokstart sänkt trösklarna för att föräldrar ska våga läsa för sina barn, att våga komma till biblioteket och till olika aktiviteter. Hembesök ger familjerna ett ansikte på de som jobbar på biblioteken.

Vilka utmaningar finns?

En stor utmaning är att få in Bokstart i den ordinarie verksamheten när projektet är avslutat. Vi har fått signaler om att det kan bli svårt att behålla hembesöken när det ska bli åtstramningar i budgeten. Vi når inte alla familjer med små barn, det är en utmaning att hitta vägar fram. Språket har ibland varit ett hinder, men vi hittar oftast sätt att kommunicera. 

Tips till andra Bokstartare

  • Det är jättekul och meningsfullt att göra hembesök!

  • Fokusera mer på att lyssna in familjens behov och mindre på att förmedla mycket information. I stället för att prata mycket om varför det är bra att läsa, kan man i stället inspirera och visa hur, så att de kommer igång. ”Vi brukar hålla det ganska kort men tydligt så att dom får med sig något, i stället för att det blir mycket och obegripligt” / Maria.

  • Var beredd på att familjen kan ha många andra frågor så att ni kan slussa vidare i kommunen.

Kontakt

maria.thorn@sigtuna.se

Upptäck mer!

Länkar