Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Bokstart lever vidare

Foto av två kvinnor och en bebis som läser bok på golvet
Foto av två kvinnor och en bebis som läser bok på golvet

– Allt fler inser vikten av att satsa på små barns språkutveckling, ett familjecentrerat arbetssätt och hembesök. Där passar Bokstart in som handen i handsken, säger Gertrud Widerberg, projektsamordnare för Bokstart i Göteborg.

Gertrud Widerberg har arbetat med Bokstart sedan starten 2015, då biblioteksanställda blev bokstartare och började göra hembesök hos familjer i några delar av stadens mest utsatta områden, Gårdsten och Bergsjön.

   – Den stora skillnaden var att vi började göra biblioteksarbete utanför biblioteket och gick hem till möjliga brukare. Det har inneburit att vi i ännu högre grad än annars försöker utveckla ett personligt bemötande utan att bli för privata. Att vi dessutom får sätta tydligt fokus på den allra tidigaste språkutvecklingen hos barn är en utmaning men också ett enda stort äntligen!

Inledningsvis fanns en oro för att familjerna skulle uppfatta bokstartarna som mästrande eller som kontrollanter.

   – Istället välkomnas vi i princip alltid med mycket värme och intresse. Ofta möts vi av uppdukade bord med godsaker, säger Gertrud. När vi frågar om vi får komma tillbaka strax innan barnet fyller ett år får vi till svar att vi är välkomna tillbaka när vi vill.

   Två av Göteborgs bokstartare läser varje vecka för barn på Öppna förskolan och möter ofta familjer som lockats dit efter ett Bokstartbesök.
   – Just lusten att snart ses igen har gjort att många familjer besökt både Öppna förskolan och biblioteket för kanske första gången. Det är smickrande för oss men framför allt toppen för barnet och familjens framtida möjligheter till ett rikare liv.

Genom Bokstart kommer de biblioteksanställda i kontakt med människor som har olika relationer till läsning. En del har liten eller ingen läsvana.
   – När de ser barnets glädje och intresse för böckerna sås ett frö till att umgås med barnet kring böcker och läsning. De flesta vet redan att det är viktigt men nu får de upp ögonen för att det skapar roliga och mysiga stunder.

   Det unika med Bokstart är inte bara att de allra yngsta står i centrum utan också ett starkt fokus på hela familjen.
– Vi bokstartare träffar inte bara barn och föräldrar utan även mor- och farföräldrar, syskon, släktingar, vänner och grannar. De är alla en del i varandras utveckling och historia även kring språk, läsning och skrivande. Det handlar verkligen om "family literacy". Ibland besöker vi familjer där föräldrarna inte är vana läsare men det märks att det sex månader gamla barnet redan har en läsförståelse. Det är ofta tack vare äldre syskon som tagit hem böcker från förskolan och skolan och läst tillsammans med sin lillebror eller syster.

   En del familjer blir förvånade över att det går att läsa för så små barn. Då förklarar bokstartarna att det inte handlar om regelrätt läsning i början utan om att kommunicera kring boken, till exempel peka och prata om bilderna.
– Första steget mot bra språkutveckling brukar vara när barnet tuggar eller slår på boken, säger Gertrud.

Den största utmaningen är att alls få komma hem till familjerna. De får ett brev inför besöket om att bokstartarna är på väg men mellan 30 och 40 procent öppnar inte när bokstartarna kommer.

   – På en del dörrar står det fel namn, några är bortresta och andra kanske inte vill ha besök, säger Gertrud. Det skulle kunna uppfattas som en dålig siffra men när vi i princip alltid möts av glädje från de vi faktiskt träffar väljer vi att fokusera på det.

   En ytterligare utmaning har varit uppdraget att samverka med aktörer inom barnhälsovården.

   – Vi har inte samma huvudman och det finns regleringar kring barnhälsovårdens verksamhet som försvårar. Dessutom är de så pressade i utsatta områden så det är begripligt att de inte alltid tar emot oss med öppna armar. Att pilotprojektet bara omfattat en liten grupp av barnhälsovårdens upptagningsområde har de själva uppgett som en försvårande faktor. Men det är viktigt att fortsätta och utveckla samarbetet, för vi strävar mot samma mål, barnets bästa, och vet att samverkan mellan aktörer är en stark framgångsfaktor.

Sedan starten 2015 har Gertrud och hennes kolleger träffat ungefär en tiondel av alla nyfödda i de utvalda stadsdelarna, drygt 160 familjer. Merparten av dem har inte svenska som modersmål och i många familjer talar föräldrarna olika språk.
­   – Ganska ofta är det lite språkhinder men när vi möts öga mot öga i en trygg miljö går det överraskande bra ändå, säger Gertrud. Frågor om flerspråkighet kommer ofta upp. Rådet vi ger är att kommunicera med barnet på sitt hjärtas språk, det man blir arg och det man blir kär på. Det är dessutom bästa grunden för barnets inlärning av svenska.

Hösten 2017 sjösattes Bokstart i ytterligare ett område i Göteborg. Verksamheten är finansierad av kommunala medel utifrån ambitionen att bli Staden där vi läser för våra barn, en del inom satsningen Jämlikt Göteborg.
   – I dagsläget har vi finansiering fram till årsskiftet men förhoppningen är att kunna utöka verksamheten nästa år till alla ”särskilt utsatta” bostadsområden. Vi får också många förfrågningar om att föreläsa om vårt arbete för kollegor runt om i landet. Även förskolepedagoger och personal inom barnhälsovården hör av sig, säger Gertrud. Det har gjort att vi alla har blivit bättre på att återberätta våra erfarenheter både muntligt och skriftligt. Gertrud och hennes kollegor valde tidigt taktiken att ständigt reflektera, byta erfarenheter och våga förändra.
   – Vi beslutade oss för att inte nöja oss med att gissa oss fram utan pröva saker i praktiken. I Lövgärdet har vi till exempel riktat oss till familjer där någon av föräldrarna fått sitt första barn eller där det första barnet fötts i Sverige. Det har visat sig framgångsrikt och där fungerar också samverkan med barnhälsovården fantastiskt. BVC informerar familjerna vid ett av besöken där om att Bokstart kommer att höra av sig. Det har gjort att vi får komma hem till en mycket högre andel av familjerna än tidigare.

Alla bokstartare för någon form av loggbok men framför allt samtalar de med varandra och delar erfarenheter och tankar.
   – Alla vittnar om att hembesöken gör det uppenbart att vi aldrig ska tro oss veta något om de vi möter eller hur saker ska fungera. Vi kan bara försöka förhålla oss på ett lyhört och respektfullt sätt. Då lär vi oss så mycket mer och blir mycket mer trovärdiga.

Gertruds bästa tips till nya bokstartare som planerar för hembesök

-Se till att ni är några stycken och avsätt tid och möjlighet för att reflektera tillsammans. Då lär ni er mer och arbetet blir ännu roligare.

-Utse en samordnare som ansvarar för logistiken och det praktiska kring såväl material som hembesöken. En sådan funktion har stor betydelse, särskilt vid uppstarten av projektet.

-Var ödmjuka inför er själva och dem ni besöker. Hembesöket kan få stor betydelse även om det är ganska kort. Kom ihåg att ni är oinbjudna gäster och inte vet någonting om dem ni möter.

-Ha tålamod när det gäller samverkan med andra aktörer. När ni fått mer praktisk erfarenhet kommer fler att lyssna och inse vilken bra insats ni gör och vilka viktiga medspelare ni är.