Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Bokstart fortsätter att växa – högsta bidragsfördelningen hittills

Mamma håller barn i famnen som ler och håller i en bok. Pedagog tittar glatt på dem.
Bokstart främjar språkutvecklingen hos de allra yngsta.

Bokstart är bidraget som främjar språkutvecklingen hos de allra yngsta och bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola. I år beviljas Bokstartsbidrag till 43 utvecklingsprojekt och 20 språknätverk, som delar på 17,5 miljoner kronor.

– Vi har fått fler ansökningar än något tidigare år. Det är glädjande att så många nya kommuner söker och beviljas bidrag, säger Anna Hällgren, handläggare.

Genom Bokstart nås småbarnsföräldrar med kunskap om vikten av tidig språkstimulans. Många kommuner arbetar med både universella och riktade insatser, till familjer i exempelvis utvalda bostadsområden.

– Flera kommuner skriver i sina ansökningar att de vill arbeta mer med barnfamiljer, för att undersöka behov och lösningar tillsammans, säger Nina Suatan, handläggare.

Bokstart i Torsby kommun skriver i sin ansökan:

”Hur kan vi stötta vuxna i socioekonomiskt utsatta områden i Torsby kommun för att stärka små barns (0–3 år) utveckling? I projektet kommer vi att undersöka användarnas behov – vad är det de önskar för att utmaningen ska bli en möjlighet.”

Fler tendenser i årets bidragsomgång:

  • Fördjupat arbete med öppen förskola och familjecentraler.
  • Flexibla metoder för samarbetsparter och familjer för att fler ska nås och involveras. Exempelvis att utifrån familjens önskemål erbjuda hembesök, träff på bibliotek och samtal vid BVC-besök.
  • Fler satsningar till familjer med extra behov, kopplade till barnhälsovårdens utökade hembesöksprogram.
  • Strategisk implementering där Bokstart skrivs in i biblioteksplaner och andra styrdokument.
  • Kunskapsdagar och insatser som inbegriper flera professioner, som ofta sker kommun- eller regionsöverskridande.

Huvudsökande till Bokstart är en regional eller kommunal biblioteksverksamhet med minst en medsökande organisation eller institution inom barnhälsovård eller förskola. Ett syfte med bidragen är att skapa förutsättningar för samverkan och stötta familjer genom kvalitativa och trygga möten med vårdnadshavare. Sedan 2021 är Bokstart permanentat av regeringen.

Årets bidragsomgång

  • Totalt 71 ansökningar, varav 63 beviljade.
  • Av de beviljade ansökningarna är 56 kommunala och 7 regionala.
  • 16 län är representerade i beviljade ansökningar.
  • Totalt sökt belopp: 26 998 516 kronor.
  • Belopp som fördelas: 17,5 miljoner.

Här ingår båda bidragen inom Bokstart: språknätverk och utvecklingsbidrag.

Läs mer

Bokstart, språknätverk 2023.

Bokstart, utvecklingsbidrag 2023.

Om bidragen: språknätverk och utvecklingsbidrag.

Samma text på Kulturrådets hemsida.