Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Nytt material: Lekfullt och lärorikt

Det vändbara bokmärket är både lekfullt och praktiskt. Flyern innehåller tips om små barns språkutveckling, och informationsfoldern berättar om Bokstarts uppdrag och erfarenheter.

Materialet går att ladda ner och att beställa i fysiska exemplar.  

Bokmärke

Lekfullt, interaktivt lite större bokmärke som är vändbart, med QR-koder till filmer och tips om hur man kan läsa med sitt barn. Kan delas ut inom barnhälsovård, öppen förskola/familjecentraler, förskola och bibliotek, uppsökande, samt skyltas och hängas i väntrum, läshörnor och kapprumsbibliotek.

Flyer

Flyer med QR-koder till filmer, information och tips kring små barns språkutveckling. Den kan delas ut inom barnhälsovård, öppen förskola/familjecentraler, förskola och bibliotek, samt användas i väntrum, uppsökande, läshörnor och kapprumsbibliotek.

Informationsfolder

Informationsfolder om Bokstart i Sverige, med kort beskrivning kring uppdrag, forskning och erfarenheter. Foldern kan delas ut till allmänhet, samverkansparter, politiken m fl. Ej för att dela ut till familjer. Den innehåller också QR-koder till bokstart.se och kulturradet.se.

Flyer-240304.jpgFolder-240304.jpgBeställ eller ladda ner

Beställ fysiskt material

Bokmärke.pdf

Flyer.pdf 

Informationsfolder.pdf