Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Rapportsläpp och Corona - Bokstarts digitala dela-dag 9 oktober

Mamma som spexar med sitt barn.

Välkommen till Bokstarts digitala dela-dag den 9 oktober! Vi ägnar förmiddagen åt att prata om Bokstart i Coronatider och eftermiddagen till rapportsläpp för "Bokstart i Sverige – en uppföljning".

OBS! Dokumentation från dela-dagen kommer att publiceras på bokstart.se i slutet av vecka 45.

Datum: Fredag 9 oktober 2020
Tid: Två valfria delar: pass 1: kl. 09:30–11:00, pass 2: kl. 13:00–14:30 
Kanal: Teams, se länkar nedan. 

Ingen föranmälan behövs. Sprid gärna vidare inbjudan inom ditt projekt,   språknätverk eller till andra ni tror är intresserade. Passen kommer även att läggas ut i efterhand på bokstart.se
  
Pass 1: Bokstart i Coronatider 
Några projekt presenterar hur de arbetar och svarar på frågor
Under våren och sommaren har en del Bokstartprojekt pausats på grund av   smittrisk vid möten med familjer, brist på personal och behov av att   prioritera om inom verksamheterna. Flera projekt har hittat nya sätt att   bokstarta – man träffar familjerna utomhus eller digitalt och tar fram nytt   material. Smittrisken och restriktionerna fortsätter under hösten – hur kan   vi ställa om så att projekten kan fortsätta på ett riskfritt sätt och   samtidigt skapa möten och dialog med familjerna? 
  
Syftet med det här passet är att ge er som arbetar i Bokstartprojekt   möjligheten att dela både utmaningar, erfarenheter, material och tips för hur   det går att driva projekt i Coronatider. 
  
Målgrupp: alla som är involverade i Bokstartprojekt eller nätverk, med eller utan stöd från Kulturrådet. 
  
Anslut  till Microsoft Teams-möte
  
Pass 2: Bokstart i Sverige – en uppföljning
Governo presenterar rapporten – efterföljande samtal och frågestund
Kulturrådet gav konsultföretaget Governo i uppdrag att genomföra en uppföljning av Bokstart i Sverige. För att samla erfarenheter och kunskap och för att presentera förslag för fortsatt spridning av Bokstart i Sverige. Den färdiga rapporten som nu släpps, syftar både till att ge en övergripande förståelse för projektens val av metoder och målgrupper samt måluppfyllelse. Den bidrar också till att ge en djupare förståelse för hur utveckling av hållbar och långsiktig samverkan mellan aktörer kan ske.
  
Målgrupp: alla som arbetar inom Bokstartprojekt, chefer, beslutsfattare, berörda myndigheter och departement.
  
Anslut till Microsoft Teams-möte

Läs mer om och beställ rapporten här.  

Ytterligare information
Anna Hällgren, handläggare Bokstart 
Nina Suatan, handläggare Bokstart
info@bokstart.se