Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Bokstarts dela-dagar 23–24 maj

En vuxen läser för tre barn

23–24 maj 2019 är Bokstarts dela-dagar på Färgfabriken i Stockholm. Dagar för erfarenhetsdelning för alla aktiva inom Bokstart!

När: Torsdag 23 maj kl. 11.30–16.00 (efter kl 16.00 ingår besök i utställningen Delta och sediment) och fredag 24 maj kl. 08.30–14.00.
Var: Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, Stockholm.
Målgrupp: Alla aktiva inom Bokstart, både regionala och kommunala verksamheter – bibliotekarier, förskolepedagoger, BVC-sjuksköterskor, logopeder och andra involverade professioner.
Kostnad: Dela-dagarna är kostnadsfria, lunch och fika ingår. Resor och logi bokas och bekostas av deltagarna.
Anmälan: OBS! Anmälan har skickats ut till aktiva inom Bokstart.

Syftet med dela-dagarna är erfarenhetsdelning och bygger på aktivt deltagande. 

Dela-dagarnas hashtag:
#delabokstart

Uppdatering:
Här finns material från dela-dagarna, från dela-pass, föreläsning och presentationer.

PROGRAM

DAG 1: 23 MAJ

kl. 11.30-12.00 Avspark för dela-dag 1

kl. 12.00-13.00 Lunch. Vegansk lunchtallrik: Sesammarinerade glasnudlar med picklad rättika och morot, five spice tofu, lime, koriander och vegansk sojamajo. https://fargfabriken.se/sv/om-fargfabriken/kafe 

kl. 13.00-14.00 Föreläsning: Malin Bergström
P
rata med föräldrar om språk – pappor, skärmar och barns psykologiska miljö
Malin Bergström pratar om hur vi kan peppa föräldrar att stimulera barnens språkutveckling - varför ska vi satsa extra på papporna och vad säger man om skärmar? Hon är barnpsykolog och forskare på barns hälsa, har lång erfarenhet från barnhälsovården (BVC) och barnpsykiatrin (BUP), svarar på föräldrars frågor i föräldratidningar, driver BVC-podden och är författare till flera böcker om föräldraskap.

kl. 14.00-14.10 Pausprogram: Läsning är magisktKortfilm med Carina Fast. Den finns snart även på www.bokstart.se

kl. 14.10-15.00 Dela-pass 1: Samverkan – olika former. 
Samverkan för läsglädje
Ett utvecklingsarbete mellan bibliotek och familjecentralernas öppna förskolor i Örebro kommun.  Eva Carlbom, utvecklingsledare, Region Örebro län och Anne Myllylä, Örebro bibliotek.

Resurser i samverkan - för små barns språkutveckling
Erica Eklöf, Språk-, läs- och skrivutvecklare, Enheten för Lärande, Forskning och utveckling, Kärnhuset och Ulrika Thorbjörnsson, utvecklingsledare, biblioteken i Halmstad, Halmstads kommun.

Språkstegen Blekinge Kronberg – samverkan med många. Så här gör vi
Helena Nyström, Barnhälsovårdssamordnare, Familjehälsan Region Kronoberg och Sara Wijk, projektledare Språkstegen och verksamhetsutvecklare Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg.

kl. 15.00-15.45 Aktiv utställning och fika 
”Att skapa och bygga goda relationer vid första hembesöket, så knäcker du GDPR-nöten, hur bokstarta inkluderande?, Läspåsen-samarbete med förskolan”…

Möt olika Bokstart-projekt, dela och lär av varandra! Här kan du visa informationsmaterial, dela artiklar och information, nätverka och samtala om viktiga bokstarterfarenheter och utmaningar.

Följande finns representerade i aktiv utställning:
Bokstart Bibliotek Botkyrka, Bokstart Enköping, Bokstart Gotland, Bokstart Bergsjön, Bokstart i Lövgärdet/Gårdsten, Bokstart Göteborg, Kumla, Sundbyberg, Jämtland Härjedalen/Västernorrland, Språkstegen Blekinge Kronoberg, Bokstart Örebro län, Bokstart Skåne, Språkstart Hylte, Språkstart Halland och MTM.

kl. 15.45-16.00 Avslutning av dagen

kl. 16 Utställning Delta och Sediment – tre samtida uttryck från Bangladesh, Färgfabriken (för dig som vill). 

kl. 17.30 – After Dela! Mariatorget (för dig som vill). 
För dig som vill hänga med andra bokstartare på torsdag kväll! Här finns många olika sorters restauranger, fina boklådor och en park. Den som vill kan ta ett glas och mingla med bokstartare från hela landet på Hotell Rivals fina bar, som också är stor och luftig om vi skulle bli många. Vi ses på Mariatorget kl. 17.30 på baren som hör till Hotell Rival.

DAG 2: 24 MAJ
kl. 8.30-9.00 Kaffe, fralla och avspark för dela-dag 2

kl. 9.00-9.50 Dela-pass 2: Lärande och utveckling. 
Bokstart: för familjerna, biblioteken och samhället
Erfarenheter från Bokstart Jämtland/Härjedalen 2016-2018. Catarina Lundström, Läs- och litteraturutvecklare, Region Jämtland Härjedalen

Bokstart Skåne lär av varandra genom forskningscirklar med Bokstart-pionjärer och testpiloter
Annelien van der Tang Eliasson, Utvecklare bibliotek, Region Skåne, i samtal med Lena Rodman, Charlotte Holmström, Maria Nilsson, Lisa Ågardh, Sawako Ludwigsson och Sophia Youssef, Bokstart Skåne.

Sluta gissa! Börja fråga!
Våga utforska familjers behov och upplevelser genom servicesafari, observationer och intervjuer. Inspiration från idélabbet Bokstart och Ulricehamns bibliotek.
Victoria Klaiber Svensson, Kulturstrateg, Ulricehamns kommun

kl. 9.50-10.00 Pausprogram: Läsa tillsammans

kl. 10.00-11.00 Föreläsning: Carina Fast. Barn och visuellt läsande
I förskolans läroplan betonas att varje barns språkutveckling ska stimuleras och utvecklas. Det står vidare att barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen ska tas till vara. Hur kan det visuella läsandet bidra till detta? Att lägga märke till och känna igen bilder, upptäcka detaljer i dessa och kunna skilja den ena bilden från den andra kan vara ett första steg till medvetenhet om skriftspråket. Man talar om begreppet visuellt läsande. Detta berättar Carina Fast om. Hon är senior literacyforskare och har under många år undervisat blivande och  verksamma lärare om barns vägar in i skriftspråket. 

kl. 11.00-11.10 Pausprogram: Sjung en bok med Bokstart Bibliotek Botkyrka

kl. 11.10-12.00 Dela-pass 3: Nå fler - på olika sätt

Familjer får besök av det flerspråkiga biblioteket
Annette Nordman Alhusaini och Tone Karlsen, Bokstart Bibliotek Botkyrka.

Bokstart i förskolan - Sjöbo kommun
Paula Brante, projektledare Bokstart Sjöbo

Att arbeta med hållbarhet och kvalitet
Lena Jonsson, verksamhetsutvecklare Biblioteken i Borås.

kl. 12.00-12.15 Pausprogram. Bokstart för alla
Ingrid Källström och Sara Lafolie, MTM

kl. 12.15-13.00 Summering av dela-dagarna: panelsamtal med key note-listeners
Dela-dagarna summeras med ett panelsamtal med fyra key note-listeners, med olika bakgrund, perspektiv och erfarenheter. De har i förväg fått i uppdrag att lyssna lite extra och fånga upp tankar, idéer och reflektioner från presentationer och diskussioner. Samtalet leds av Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef litteratur och bibliotek på Kulturrådet.

Key note listeners är: Åsa Engberg, Hylte, Språkstartare lokalt, tidigare förskollärare Åsa Lefevre, Kunskapscentrum, BHV region Skåne Ingrid Loeld Rasch verksamhetsutvecklare, Regionbibliotek Östergötland Erica Eklöf: språk-, läs och skrivutvecklare, Halmstad kommun, Bokstarts sakkunniggrupp samt uppdrag hos NCS, Nationellt centrum för Språkutveckling. 

kl. 13.00-14.00 Mingellunch 
Vegansk wrap: Tunnbröd med krämigt bovete, blomkål, picklad lök och råkost https://fargfabriken.se/sv/om-fargfabriken/kafe

Om Färgfabriken:

Info om hur man hittar och om tillgänglighet på Färgfabrikens webb