Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Förväntningar på flickor och pojkar

Foto av vuxen man och en bebis på ett skötbord
Foto av vuxen man och en bebis på ett skötbord

Detta kunskapspaket handlar om små barn, språk, kön och genus. Vi bär alla på föreställningar och förväntningar som på olika sätt påverkar vad vi säger, tänker och hur vi handlar i möten med andra. Syftet med paketet är att bidra med kunskap och bjuda in till diskussion.

Vi bär alla på föreställningar och förväntningar som på olika sätt påverkar vad vi säger, tänker och hur vi handlar i möten med andra. När det gäller kön finns en mängd studier som visar att vi tenderar att göra skillnad utifrån föreställningar om genus, om hur flickor och pojkar (eller män och kvinnor) förväntas var. Syftet med det här kunskapspaketet är ge kunskap om språk, kön och genus och bjuda in till diskussion och reflektion.

Hur kan du som möter barn och familjer utmana dig själv och kanske bli än mer medvetna? Hur kan ett gemensamt systematiskt arbete kring detta se ut? Artikeln Förväntningar på flickor och pojkar är skriven av Mia Heikkilä, docent i pedagogik. Här lyfts resonemang om språk, kön och genus fram utifrån forskning som så tydligt visar att omedvetna föreställningar spelar större roll än vi kanske tror.

Läs

 Läs artikeln Förväntningar på flickor och pojkar av Mia Heikkilä. 

Frågor att diskutera:

  1. Vilka föreställningar om genus har du, eller ni, sett komma till uttryck i era verksamheter?
  2. Hur kan du, eller ni, gå till väga för att öka medvetenheten i era verksamheter?
  3. Vad kan du, eller ni, göra för att bemöta både barn och föräldrar mer medvetet?

Tips!

Filmen Girl toys vs boy toys: The experiment, har tagits fram av brittiska BBC och kan användas som underlag för att sätta igång tankar och diskussion. Filmen är på engelska. Se filmen som igångsättare innan ni läser artikeln!

Girl toys vs boy toys: The experiment (YouTube)