Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Ny rapport: Språkutveckling och integration på familjecentralerna i Örebro län

En vuxen ovch barn tittar i en bok tillsammans

”Språkutveckling – det finns i vardagen, det är som syre, det bara finns! Barn behöver det, det är en förutsättning för det lilla barnet att kunna ta emot världen och vi vuxna måste ge dem den möjligheten.”

Citatet kommer från rapporten Språkutveckling och integration på familjecentralerna i Örebro län. Det är Region Örebro som inom egna projektet Bokstart Örebro län och i samverkan med Lindesbergs kommun har gjort rapporten.

Syftet är att inventera, undersöka och kartlägga de språkutvecklande insatser som genomförs och erbjuds på länets familjecentraler, samt att se om insatserna erbjuds jämlikt i Örebro län. Rapporten är ett gott exempel på hur man gör en kartläggning, med intervjuer, kunskapsöversikt och analys.

På Bokstart Örebro läns webb finns utöver rapporten även användbart extramaterial, bland annat tips och idéer kring språkutveckling och integration.
Bokstart Örebro läns webbplats  

Ytterligare fördjupning finns att hämta hos SKR och deras satsning Öppen förskola för språk och integration, som pågick 2018–2020. Ta del av filmer, verktygslåda, slutsatser och rapport:
SKR: Öppen förskola och integration