Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Man får nästan svindel: Bokstart Jämtland Härjedalen Västernorrland

I rapporten Man får nästan svindel: Bokstart Jämtland Härjedalen Västernorrland presenteras erfarenheter från det nationella Bokstartpilotprojektet 2016-2018.

I rapporten får du lära dig mer om hembesök som metod, samverkan kring språkutveckling och hur bibliotek, barnhälsovård och andra aktörer kan stötta de små barnen och deras föräldrar.

I Västernorrland har projektet haft asylsökande och nyanlända som sin primära målgrupp och i Jämtland Härjedalen har Bokstart nått ett brett urval av nyblivna familjer.

Läs och ladda ner

Man får nästan svindel. Bokstart Jämtland Härjedalen Västernorrland