Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Barn, böcker, delaktighet och inflytande

Region Gävleborgs rapport Barn, böcker, delaktighet och inflytande samlar fem kommuners Bokstart-erfarenheter, och ger förslag på en modell för språket och läsandet för de yngsta. Hur kan vi arbeta med Bokstart i förskolan och fördjupa arbetet med små barns delaktighet och inflytande?

Bokstart i förskolan, hur kan det gå till? Hur kan språk och läsande presenteras för de yngsta barnen och hur ska barnen ges inflytande och bli delaktiga? Hur ska barnen få syn på och erfarenhet av språk och läsande aktiviteter? Hur ser samverkan ut mellan kommunbibliotek och förskola? 

Region Gävleborg släpper nu rapporten Barn, böcker, delaktighet och inflytande utifrån fem kommuners Bokstart-erfarenheter. Här ges också en modell för språket och läsandet för de yngsta som kan inspirera.

Rapportförfattaren Lena O Magnusson, forskare på Högskolan i Gävle, analyserar intervjuer med pedagoger och bidrar med egna erfarenheter utifrån forskning.

Läs mer

Ladda ner rapporten