Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Hembesök som metod

Barn och vuxna tar emot bokstartare i hemmet
Barn och vuxna tar emot bokstartare i hemmet

Ett sätt att nå föräldrar med inspiration och kunskap om de små barnens språkutveckling och om möjligheterna med böcker är att göra hembesök. De som arbetat med hembesök i Bokstarts pilotprojekt har gjort värdefulla erfarenheter och några av dem finns samlade här. Vad kan vara bra att tänka på i mötet med familjerna? Vilka förberedelser behövs? Hur kan ett hembesök läggas upp?

”Att vara bokstartare är det mest spännande jag varit med om i mitt yrkesliv!”           - Gertrud Widerberg, samordnare för Bokstart, Göteborgs stadsbibliotek

Förhoppningsvis kan även du som arbetar inom barnhälsovården, och planerar att prata mer om språkutveckling och läsning för de minsta vid hembesök, få inspiration och stöd.

Att bli förälder handlar inte bara om att få ett barn utan också om att delvis omformas som individ. Barnets behov styr mycket. Vardagen blir inte lika lätt att planera eller organisera. De som har flera barn har större erfarenhet men mindre tid för varje barn.

Som bokstartare är du gäst i någons hem. Det är viktigt att vara ödmjuk inför familjerna. Vissa saker går att förbereda men plötsligt uppstår situationer som inte går att förutse.

Du får ny kunskap och omvärderar kanske gammal. Nya frågor väcks och det är bra att kunna bolla dessa med kollegor. Det bästa är om flera bokstartare kan träffas återkommande för att tillsammans tala igenom det som är aktuellt. Bokstartarnas erfarenheter skapar en viktig bild av vad hembesöken verkligen ger. I samverkan mellan bibliotek och barnhälsovård finns ytterligare möjligheter att lära av varandra.

Förberedelser inför hembesök

Det finns en hel del att tänka på inför hembesöken. Frågor om vilket material som kan tas med, när besöken ska göras och hur kontakt med familjerna tas på bästa sätt.

Material att ta med

För möten med föräldrar finns faktablad om barns språk från 6 månader, 12 månader, 18 månader och 1 år. Det finns också en broschyr som vänder sig till föräldrar. Kanske har ni eget material ni vill ta med.

Det kan vara bra att då och då läsa igenom materialet för att påminnas om dess innehåll för olika åldrar.

  • Det kan vara bra att ta med en gåvobok till äldre syskon.
  • Någon titel med bara bilder kan också köpas in som komplement.
  • Ta med information om det lokala biblioteket.
  • I familjer där barnet har någon form av funktionsvariation kan böckerna ersättas med böcker med tecken (TAKK).

Ta med för egen del

För egen del kan det vara bra att ta med något att äta och dricka om du är ute länge. Ett annat tips är att ha på sig skor som är lätta att ta av. Desinfektionsservetter kan också bara bra att ha.

Ta kontakt med familjerna

Många bokstartare har skickat ett vykort till familjerna cirka två veckor i förväg. De har också bifogat ett visitkort (ibland med bild) så att familjen kan ta kontakt och känner igen dem vid besöket. En handskriven adress kan se mer personlig ut och minska risken att vykortet förväxlas med ett reklamutskick.

Ett vykort kan alltid vara bra att skicka även om ni har möjlighet att ringa upp familjen. I telefon kan du be om information som underlättar vid besöket, som portkod, vägbeskrivning och modersmål. Om det finns yngre storasyskon kan du föreslå en tid när de befinner sig på förskolan.

När görs besöken

I Bokstarts pilotomgång har besök gjorts vid 6 månader, 12 månader, 18 månader och 1 år. Eftersom många barn börjar förskolan vid 12 månader väljer en del att göra besöket vid 11 månader istället. Om biblioteket, barnhälsovården och/eller förskolan samverkar kan en gemensam diskussion föras om hur och när hembesök och andra möten med föräldrar bäst genomförs.

Säkerhet

För er som ska börja med hembesök kan det vara viktigt att se till att ni har ett system för hur ni håller kontakt med kollegor och att ni meddelar när ni är hemma för dagen. Mobiltelefon med nummer till socialtjänst och polis kan vara tryggt att ha med.

Besöka familjerna

Belöningen för dig som gör hembesök är att få möta familjer och barn som förhoppningsvis får ett positivt förhållande till böcker och inspiration till att samtala och umgås i vardagen.

Hitta familjen

Det kan ibland vara svårt att hitta fram till familjen. Det är inte alltid som deras efternamn finns på porttelefon, informationstavla eller brevlåda. Det är bra att vara utrustad med mobil med GPS och ev. lägenhetsnummer. Att i förväg titta på en satellitbild på hur huset och omgivningarna ser ut kan underlätta.

Familjerna är inte alltid införstådda med att det ska komma bokstartare. De kan ha missat utskicket eller glömt bort vilken tid som uppgetts, men det kan bli ett bra besök ändå. Kommer du olägligt, erbjud en annan tid för överlämnande av påsen och fråga om du får komma tillbaka om ett halvår.

Välkommen in – lägg upp samtalet

Presentera dig och hälsa även på barnet om det är vaket. Berätta gärna om Bokstart eller motsvarande egna arbete, och vad det går ut på. Här är förslag på tre ingångar till det fortsatta samtalet, beroende på var det börjar:

  • Barnets språkutveckling (introducera faktablad om språkutveckling)
  • Prata och läsa (introducera folder/broschyr)
  • Förälderns och barnets användning av böcker (introducera böckerna)

Berätta att ett litet barn förstår mer än man kan tro och mycket mer än det kan uttrycka. Avsluta med att fråga om de har några frågor.

Anpassa ditt berättande

Besöker du föräldrar som fått sitt första barn eller har de flera sedan tidigare? Tänk på att anpassa ditt berättande efter de erfarenheter föräldern kan tänkas ha. Men oavsett antal barn har föräldrarna kanske ändå inte kunskap om barnets språkutveckling och hur viktigt det är att stimulera språket när barnet är mycket litet.

Om ni är två personer som gör besöket är det bra att bestämma i förväg vem som inleder. Den som inte talar kan då fokusera på barnet eller syskon som vill ha uppmärksamhet. Det är bra att turas om i rollerna så att båda två känner sig bekväma i bägge.

Om tv:n står på under besöket be familjen att stänga av eller sänka ljudet. Berätta att det är lättare för barnet att hålla fokus på boken när tv:n är avstängd och att barn lär sig språk genom att kommunicera med andra människor.

Ibland är bara den ena föräldern med vid besöket, ibland tillsammans med någon släkting. Förutsätt inte att det finns två föräldrar i familjen eller att de är av olika kön. Tala till samtliga vuxna, och förklara att de är förebilder för sitt barn.

Arbeta professionellt

Öppna inte upp för frågor bortom Bokstart och biblioteket. Om det finns oro kring barnets hälsa eller språkutveckling var noga med att det inte tillhör er kompetens. Hänvisa till barnhälsovården. Om samtalet leder in på negativa synpunkter bör bokstartaren stoppa samtalet. Tänk på att inte ha kläder eller andra attribut som uttrycker privata åsikter rörande t.ex. religion eller politik.

Om familjen bjuder på något vid besöket kan ni behöva avgöra från gång till gång om familjen förväntar sig att ni ska sitt ner och ta för er. Tänk på att inte dricka för mycket om du inte har tillgång till toalett, att låna familjens toalett kan kännas för intimt.

Språk och tolk

Ofta går det, tillräckligt bra, att överbrygga språkhinder med lite god vilja och gester. Vid vissa besök är dock språkhindren extra stora. Det kan då vara bra att begränsa sin information och att upprepa de viktigaste delarna. Om det känns alltför svårt, föreslå ett nytt besök tillsammans med en tolk. Eller ta med tolk till andra besöket.

Ibland tolkar en vän eller släkting till familjen, antingen i rummet eller via telefon. Det händer att större barn tolkar åt sina föräldrar. För att markera att barnet faktiskt utför ett arbete, erbjud en bokgåva från biblioteket.

Ett tolkat besök är något speciellt. Det är lätt att känna sig lite tråkig och förmanande, inte minst vid tolkning över högtalartelefon. Budskapet måste komprimeras och den omedelbara reaktionen och kontakten fördröjs. Men Bokstart kan ändå vara uppskattat. Var noga med att vända dig till föräldrarna, och inte till tolken när du samtalar.

Det lokala biblioteket

Locka familjen till det lokala biblioteket! Berätta var det ligger, vad man kan göra där, när det är öppet och om program riktade till barnfamiljer, läxhjälp eller språkkaféer.

Berätta om andra verksamheter och resurser

Familjecentral, BVC, Socialtjänst och Öppna förskolor kan också efterfrågas. Berätta om andra verksamheter som du tror kan vara av intresse för familjen, exempelvis Svenska med baby eller barntimmar arrangerade av olika religiösa samfund.

Bokgåvan

Berätta för familjen att bokgåvorna är utvalda för att de är lätta att prata kring (på vilket språk som helst). De behöver inte läsas från pärm till pärm. Det är det mysiga umgänget kring boken som är det viktigaste.

Se minsta barnen kan ofta ännu inte uppfatta bildernas innebörd men de upplever form, färg, kontraster och känner struktur. Och ganska snart kommer bokens innehåll att successivt öppnas. Att ge en bok till barnet kan ibland mötas med förvåning. Vissa föräldrar har inte tänkt att böcker är något för så här pass små barn.

Om barnet är 6 månader kan det oftast greppa boken eller ta den till munnen för att smaka på den. Det är viktigt att förklara att om barnet tidigt gillar böcker är det större chans att de kommer att bli läsare. Ofta upptäcker de boken genom munnen, och om föräldrarna är rädda för bakterier, berätta att de flesta bakterier har kort livslängd.

Förutom att smaka på böckerna är det vanligt att barnen slår på boken. Att som bokstartare svara på bankandet kan ge en trevlig stunds trumväxling och även detta kan man förklara för föräldrarna handlar om språkutveckling – turtagning. Har man tur kan man som bokstartare få tillfälle till lite ”pratläsning” med barnet.  Det går utmärkt även om barnet sitter kvar hos föräldern.

Avsluta gärna samtalet med att fråga om de har några fler frågor kring läsning, språkutveckling eller böcker och fråga om ni får komma om ett halvår igen.

Om ingen öppnar

Det händer att familjen inte öppnar när bokstartare ringer på. Om du har flera sådana besök under en dag kan det kännas nedslående. Skälen kan vara många. Någon vill inte att du kommer och då är det kanske lika bra att besöket inte blir av. Föräldrar eller barn kan vara ensamma hemma och inte våga öppna. Andra kanske inte bor på adressen utan enbart är skrivna där. Någon kan ha flyttat men inte tänkt på att adressändra. De kan också vara på resa eller glömt bort kortet ni skickat.

Lämna ett vykort och visitkort i familjens brevlåda som informerar om att Bokstart varit där. Be dem ta kontakt om de önskar en ny tid, eller erbjud dem att istället hämta påsen med böcker och informationsmaterial på biblioteket.

Om någon tackar nej

Vissa familjer hör av sig för att tacka nej till besök. Erbjud då att istället att hämta bokpåsen på biblioteket. Vill de hellre det, passa på att fråga vilka språk som talas i familjen. Om det är möjligt bestäm en särskild tid så att en bokstartare kan samtala med familjen. Det är viktigt att all bibliotekspersonal känner till Bokstart och kan säga några grundläggande ord om vikten av att samtala, läsa, och sjunga med barnen. De kan även notera att familjen varit på besök.

Efter besöket

Efter ett besök är det viktigt att skriva ner information som underlättar nästa besök. Skriv noteringar på papper eller USB, spara inte på datorn. Förvara inte heller dessa noteringar tillsammans med barnets kontaktuppgifter. Båda ska vara inlåsta på olika ställen. Utforma någon form av kodnyckel mellan de olika dokumenten. Innan ni inleder arbetet kan det vara bra att skaffa kunskap om sekretess.

Nämn inte kön, adress eller namn på barnet och eventuella syskon i familjen. Skriv istället ”hen” eller ”barnet” rätt och slätt. Undvik att formulera dig på ett sätt som skulle kunna upplevas som kränkande eller sårande.

Utöver dokumentationen ovan kan det vara värdefullt med egna reflektioner. Dessa reflektioner handlar framförallt om er egen verksamhet - dig själv, det egna lärandet och de egna tankarna. Vad gjorde du/ni särskilt bra idag? Vad ska du/ni tänka på till nästa besök? En loggbok för reflektioner kan vara användbar för att följa den egna utvecklingen men även användas som underlag i samtal med andra.