Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Att lyckas med föräldraskapsstödjande arbete – ett metodstöd för kommuner

Man läser en bok tillsammans med ett liten pojke

Länsstyrelsernas metodstöd "Att lyckas med föräldraskapsstödjande arbete" har tagits fram för att ge kommuner stöd i att utveckla ett samordnat, strategiskt och hållbart föräldraskapsstödsarbete.

Barn har rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda, de har rätt till trygghet och till bästa möjliga hälsa. Föräldrar har en unik möjlighet att främja barns hälsa och utveckling och samhället har både möjlighet och skyldighet att stödja föräldrarna.

Ett strukturerat och systematiskt föräldraskapsstödjande arbete är därför en viktig del i ett framgångsrikt hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Länsstyrelsernas metodstödet tar avstamp i den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd. Syftet med den är att främja barns hälsa och utveckling och målet är att alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under hela barnets uppväxt. Fokus ligger särskilt på att vägleda hur en stödjande organisation kan utvecklas.