Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Nytt om Bokstart: december 2020

Tecknade ugglor som läser för varandra
Illustration av Matilda Ruta

Snart är det här året slut! Ett år som präglats av Coronapandemin och förändrade förutsättningar, inte minst för arbetet med Bokstart. Med mycket vilja och stort engagemang har omställningar gjorts på flera håll.

Barn och deras familjer har under året fått möta er bokstartare på många olika sätt! Digitalt, i trapphallen, utomhus, på förskolan, via filmer och QR-koder. Att samarbete över professions- och verksamhetsgränser är nödvändigt för att göra skillnad - det är nu tydligare än någonsin.

Bokstart i Corona-tider

Genom att dela tips och erfarenheter hjälps vi åt att stötta varandra att ställa om och fortsätta arbeta med Bokstart trots restriktioner. Hör gärna av er till oss med era tips som vi kan sprida genom Bokstarts Facebook och på bokstart.se.

För er som missade Bokstarts digitala dela-dag 9 oktober så finns den upplagd på webben. Under den första delen av dagen delade sex Bokstartprojekt med sig av hur de ställt om och jobbar vidare under pandemin.
Ta del av dokumentation kring dela-dagen
 
Kontakta oss om ni behöver ändra era projektplaner på grund av Corona.

Årets ansökningsomgång avslutad

Vi hälsar 19 nya Bokstartprojekt och 11 språknätverk välkomna! 16 län är representerade i årets ansökningsomgång. Vi ser att förskolan är tydligt representerad, men även etablerande av Bokstarthörnor och läsmiljöer på bibliotek, familjecentraler, BVC, öppna förskolor och andra platser där familjer med små barn vistas. Dessa blir också plattformar för möten med vårdnadshavare och andra viktiga vuxna.
Läs mer om fördelningen av bidragen 

I mitten av januari skickar vi ut ett info-mejl som samlar all information ni som är nya inom Bokstart behöver känna till. Bland annat om hur ni kan beställa Bokstart-materialet kostnadsfritt (hör av er till oss om ni vill beställa material tidigare än så). Gå gärna in och botanisera på bokstart.se så länge. Och följ Bokstart på Facebook!

Bokstart permanentas!

Förra veckan klubbade riksdagen igenom regeringens budgetförslag om bland annat permanentning och utökad budget för Bokstart. Hurra! Nu inväntar vi på Kulturrådet regleringsbrevet, som beskriver vårt kommande uppdrag för Bokstart. Under vårterminen genomför vi dialogmöten med myndigheter, regioner och kommuner för att diskutera och hämta in synpunkter kring hur Bokstart bäst kan riggas för framtiden.

På gång inom Bokstart:

Kunskapsöversikten Bokstart i Världen

Snart är den här! I mitten av januari kommer den att finnas digitalt och på papper. Vi meddelar er så snart den kan beställas och laddas ner. Kunskapsöversikten samlar kunskap om bokgåvoprogram som riktar sig till familjer med små barn, från Sverige och andra länder. Syftet är att beskriva relevant forskning och framgångsrika metoder för att utveckla arbetet med Bokstart

Nytt föräldramaterial

I mitten av januari släpps även vårt nya föräldramaterial, som kompletterar faktabladen om barnets språk. Det är mer lättillgängligt och lekfullt i sin form och syftar till att inspirera föräldrar att läsa och prata mer med sina barn. Med fina illustrationer av Matilda Ruta.

Bokstart.se

Under hösten har vi genomfört ett tillgänglighetsarbete utifrån det nya lagkravet. Pågående arbeten med Bokstartwebben är exempelvis ett kunskapspaket kring tillgänglighet, i samarbete med MTM. Vi tar också fram en ny sida för att synliggöra Bokstartprojekt runt om i landet, för inspiration och kunskapsdelning.

Tips!

Om barn, böcker, delaktighet och inflytande:
Läs Region Gävleborgs Bokstart-rapport! 

Slutligen vill vi passa på att tacka er för i år och önska er en skön och vilsam julledighet, med många och långa lässtunder!

Kontakt

Hör gärna av er med frågor och funderingar! Det bästa sättet att kontakta oss på är med e-post till info@bokstart.se

Vi hörs snart igen!
Anna Hällgren och Nina Suatan,
handläggare, Bokstart, Kulturrådet