Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Informationsmaterial

Foto på infoblad och kassar med Bokstartstryck
Foto på infoblad och kassar med Bokstartstryck

Informationsmaterialet ger inspiration till föräldrar och andra vuxna att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet på sitt modersmål. Det ger också kortfattad kunskap om barnets språkutveckling från 6 månader till 3 år. Materialet finns på flera olika språk.

Informationsmaterialet vänder sig till föräldrar och andra vuxna i små barns närhet. Det är framtaget i samarbete med logopeder med kunskap om barns kommunikation och språkutveckling och som möter föräldrar och barn i sitt arbete. Materialet består av:

Faktabladen finns att ladda ner och skriva ut på ett flertal olika språk. Materialet kan användas av alla som är intresserade av det, även utan koppling till ett Bokstartprojekt. Du som är med i projekt inom Bokstart kan beställa material kostnadsfritt (lösenord krävs). Språknätverk får beställa enstaka exemplar för påseende. Övriga beställer material till självkostnadspris.
Beställningssida

Om du vill veta mer om hur Bokstartsmaterialet får användas och kommuniceras, klicka här!

!

Barns språk i olika åldrar

Ställ en fråga!