Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Vad behöver, önskar och saknar du inom Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller gå till vårt forum.

Tyck till i forumet!

Bokstart

Bokstarts dela-dagar 23–24 maj

23–24 maj 2019 är Bokstarts dela-dagar på Färgfabriken i Stockholm. Dagar för erfarenhetsdelning för alla aktiva inom Bokstart!

När: Torsdag 23 maj kl. 11.30–16.00 (efter kl 16.00 ingår besök i utställningen Delta och sediment) och fredag 24 maj kl. 08.30–14.00.
Var: Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, Stockholm.
Målgrupp: Alla aktiva inom Bokstart, både regionala och kommunala verksamheter – bibliotekarier, förskolepedagoger, BVC-sjuksköterskor, logopeder och andra involverade professioner.
Kostnad: Dela-dagarna är kostnadsfria, lunch och fika ingår. Resor och logi bokas och bekostas av deltagarna.
Anmälan: OBS! Anmälan har skickats ut till aktiva inom Bokstart.

Syftet med dela-dagarna är erfarenhetsdelning och bygger på aktivt deltagande. I mars kommer vi att ha en dialog med alla kontaktpersoner för att identifiera frågeställningar och bygga färdigt programmet.

Förutom erfarenhetsdelning kommer vi att få vidga våra perspektiv genom att lyssna till barnpsykologen Malin Bergström och hjärnforskaren Julia Uddén:

Prata med föräldrar om språk – pappor, skärmar och barns psykologiska miljö (23/5) Malin Bergström pratar om hur vi kan peppa föräldrar att stimulera barnens språkutveckling - varför ska vi satsa extra på papporna och vad säger man om skärmar? Hon är barnpsykolog och forskare på barns hälsa, har lång erfarenhet från barnhälsovården (BVC) och barnpsykiatrin (BUP), svarar på föräldrars frågor i föräldratidningar, driver BVC-podden och är författare till flera böcker om föräldraskap.

Hjärnkoll på språkutveckling (24/5) Att rimma och ramsa med små barn är viktig språkstimulans, det vet vi. Men vad händer i hjärnan när vi rimmar? Julia Uddén föreläser om små barns språkutveckling utifrån hjärnans perspektiv. Hon är hjärnforskare med inriktning på språk och kommunikation. Som forskare rör hon sig i gränslandet mellan vetenskap och konst och har till exempel gestaltat sin forskning om hjärnan i dans och musik.

Tyck till!