Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Informationsmaterial

Foto på infoblad och kassar med Bokstartstryck
Foto på infoblad och kassar med Bokstartstryck

Här finns flera olika typer av informationsmaterial att använda. Det ger inspiration till föräldrar och andra vuxna att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet på sitt modersmål.

Informationsmaterialet vänder sig till föräldrar och andra vuxna i små barns närhet. Det är framtaget i samarbete med logopeder med kunskap om barns kommunikation och språkutveckling och som möter föräldrar och barn i sitt arbete.

Materialet består av:

Materialet kan användas av alla som är intresserade av det, även
utan koppling till ett Bokstartprojekt.

Beställ material

Du som har bidrag inom Bokstart: språknätverk eller utvecklingsbidrag kan beställa material kostnadsfritt. Lösenord krävs och mailas ut till kontaktperson. För frågor kontakta: info@bokstart.se

Övriga beställer material till självkostnadspris. Från och med hösten 2022 kan kommunala och regionala satsningar på små barns språkutveckling som ej har bidrag men är förenliga med Bokstarts riktlinjer ansöka om gratis bokstartmaterial.
Gratis beställning av Bokstartsmaterial

Beställningssida

För frågor om din beställning eller faktura, mejla till:
info@isydistribution.se

Kommunicera ert Bokstartsprojekt

Hur kan texter, bilder och lopotyper vi tagit fram användas för ert Bokstartsprojekt? Klicka här för information om hur materialet får användas och kommuniceras. 

Faktablad om barns språk i olika åldrar

Här finns faktablad som ger kortfattad kunskap om barnets språkutveckling från 6 månader, 1 år, 18 månader och 3 år. Bladen finns att ladda ner och skriva ut på just nu över 30 olika språk, samt i lättlästa och teckenspråkstolkade versioner.

Teckenspråkstolkade versioner av faktabladen