Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Att främja nationella minoritetsspråk

Böcker på minoritetsspråk och informationsmaterial från Bokstart
Böcker på minoritetsspråk och informationsmaterial från Bokstart

Hur kan man som vårdnadshavare stötta sina barn med ett nationellt minoritetsspråk? Och hur kan förskolepedagoger, bibliotekarier och personal inom barnhälsovården främja och arbeta med små barns språkutveckling och minoritetsspråk på bästa sätt?

Nationella minoriteter och minoritetsspråk är en del av det svenska kulturarvet. Detta kunskapspaket ger genom tre artiklar och tre filmer bra tips och en bakgrund till området.

Artiklarna, i högerspalten, är skrivna av Leena Huss, professor emerita på Uppsala universitet, och Cecilia Brisander, handläggare på Kulturrådet.

Läs artikeln om Att föra vidare minoritetsspråk till sina barn av Leena Huss.

Diskutera:

1. Hur mycket är jag själv beredd att satsa på mitt barns flerspråkighet?
2. Vad är min målsättning?
3. Vilket stöd kan jag hitta i min egen omgivning?

Resurser om nationella minoriteter och minoritetsspråk:

Se även filmerna nedan som en bra ingång till området:

Media -

Leena Huss berättar om vilka de nationella minoritetsspråken är, vilka minoriteter de representerar och hur man definierar ett minoritetsspråk.   

Media -

Leena Huss om hur vårdnadshavare kan föra vidare sitt nationella minoritetsspråk till nästa generation.   

Media -

Ylva Larsdotter, bibliotekarie, och Mari Forsberg, tidigare samordnare för nationella minoriteter, från Upplands Väsby berättar om hur de jobbar.  

Artiklar

Ställ en fråga!