Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Verktygslåda

Här hittar du material och verktyg för att arbeta tillsammans. Läs, lär dig nytt och börja bygga nätverk och projekt inom Bokstart.

Kunskapspaket

Varje kunskapspaket innehåller en noga utvald artikel för dig som arbetar på bibliotek, inom barnhälsovården och i förskolan. Tillsammans med andra yrkesroller kan du fördjupa dig och diskutera frågor om små barns språk. Dela dina tankar och erfarenheter!


Idélabbet

Bokstart - Idélabbet ger stöd till förnyelse och metodutveckling inom arbetet med små barns språk med utgångspunkt i familjens behov och upplevelser. I stödet ingår bland annat coachning, utbildningsträffar och en digital plattform. Stödet kan sökas av bibliotek, gärna i samarbete med minst en aktör.

Lär av varandra

Av andra kan du lära dig massor. Här hittar du kunskap och erfarenheter om hur andra som arbetar med de minsta barnens språk och kommunikation. Bli inspirerad av hur andra tänker och bygger!