Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Vad behöver, önskar och saknar du inom Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller gå till vårt forum.

Tyck till i forumet!

Bokstart

Kunskapspaket

Varje kunskapspaket innehåller en noga utvald artikel för dig som arbetar på bibliotek, inom barnhälsovården och i förskolan. Tillsammans med andra yrkesroller kan du fördjupa dig och diskutera frågor om små barns språk. Dela dina tankar och erfarenheter!

Verktygslåda

Här hittar du material och verktyg för att arbeta tillsammans. Läs, lär dig nytt och börja bygga nätverk och projekt inom Bokstart.

Lär av varandra

Av andra kan du lära dig massor. Här hittar du kunskap och erfarenheter om hur andra som arbetar med de minsta barnens språk och kommunikation. Bli inspirerad av hur andra tänker och bygger!

Tyck till!