Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Rivstart för Bokstart Idélabbet

Umeås Idélabbet-team workshoppar
Umeås Idélabbet-team workshoppar.

Jaga pappor i sporthallen. Flytta möten till kvällar och helger. Skapa ett eget rum för de allra minsta eller göra hembesök. Idéerna haglar i rummet på Bokstart – Idélabbets första utbildningsdag för team från sex kommuner som vill söka nya vägar för att stärker små barns språk- och läsutveckling i samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola.

– Ni är lösningsfokuserade och det är bra. Men parkera idéerna tills ni vet vad användarna faktiskt behöver. Vad det är som skapar värde för dem, säger Sara Tunheden från Innovationsguiden på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Idélabbet är en satsning från Kulturrådet, men det är Sara och kollegan Ulrika Lundin som står för process- och metodstöd, utbildar, guidar och delar med sig av smarta metoder. Därefter gör varje lokalt team grovjobbet på hemmaplan.– Ni undersöker, utvecklar, testar och, till sist, ser ni till att era idéer till nya lösningar blir verklighet i era organisationer, förklarar Sara.

Media -

Intervju med Sara Tunheden, från Innovationsguiden på SKL.

I teamen ingår allt från bibliotekarier och barnsjuksköterskor till tjänstemän och strateger. De har olika erfarenheter och infallsvinklar men tycks vara överens om att stora förändringar i omvärlden kräver nya lösningar.

– Man kan inte bara fortsätta att göra som vi alltid har gjort, även om det var bra för 20 år sedan, säger en deltagare från Härnösand, och många nickar instämmande.

Stöd för utveckling

Innovationsguiden stöttar utvecklingsteam i kommuner, landsting och regioner i att driva en utvecklingsprocess. Modellen är uppdelad i sex steg som metodiskt tar ett projekt från utmaning till förverkligande. Arbetssättet utgår ifrån så kallad användardriven innovation eller tjänstedesign. På utbildningsdagen i slutet av november 2018, ligger fokus på de första stegen med att ringa in utmaningar och undersöka vad användarna, barn 0–3 år och deras vuxna, verkligen behöver.

– Stäng av verksamhetshjärnan. Bli nybörjare igen, och ställ frågor även fast du tror att du vet svaret. Idéerna ska växa fram utifrån användarnas behov. Lösningarna ska medskapas tillsammans med användarna och er utförare, säger Sara Tunheden.

Förändrad omvärld ställer nya krav

Sex kommuner har skickat team som ska få hjälp med att rivstarta arbetet. En del team träffar varandra för första gången, andra har redan haft ett första möte. Innovationsguidens ledare har bett teamen om att identifiera sina utmaningar i förväg. Christina Sundqvist, Kultur- och fritidsansvarig i Arjeplog, lyfter svårigheten med att nå och engagera papporna till de minsta barnen. Hennes team tror att det behövs innovativa lösningar för att nå dem.

– Man kan inte tro att de ska komma till biblioteket eller möta dem på förskolan. Man kanske måste söka där de finns. På naturliga mötesplatser … kanske på sporthallen!

Media -

Intervju med Christina Sundkvist, Kultur- och fritidsansvarig Arjeplog.

Knåda utmaningarna

Sara Tunheden ger teamen i uppgift att gå tillbaka till sina utmaningarna. Ofta görs misstaget att dessa formuleras som färdiga idéer och lösning på tänkta problem, som ännu inte har undersökts.
   – Ni får sitta och knåda lite på era utmaningar, så att ni har en bra ingång när ni ger er ut för att möta användarna, förklarar hon.
 
Snart sitter varje team med huvudena tätt ihop runt bord översållade av postitlappar och fyller blädderblockspapper med anteckningar. I Ulricehamn handlar det bland annat om att kommunen ska bygga ett nytt bibliotek. Utmaningen är att möta behoven hos de minsta barnen och deras vuxna på bästa sätt. En idé är att skapa ett eget rum för de allra yngsta. Men vill föräldrar och barn verkligen ha en småbarnsavdelning?

– Vi vill lära oss det här perspektivet att inte bara agera, utan först ta reda på vilka behov som finns, säger Vicki Klaiber Svensson, kulturstrateg i kommunen. Vi ju med Familjecentralens lilla bibliotek och kan vi göra något liknande där? Kan vi testa på båda ställena? Det är det vi inte vet just nu, så det är det som är så spännande … Så här borde man göra hela tiden, med allt! Men nån måste ju börja och lära sig, så kanske det sprider sig.

Media -

Intervju med Vicki Klaiber Svensson, kulturstrateg Ulricehamns kommun.   

Vid bordet sitter också Gustav Edman, kommunikatör och projektledare som är Ulricehamnsteamets coach. Varje team har tilldelats en coach som ska stå till tjänst på distans under hela utvecklingsprocessen, ge tips och råd och vara bollplank när det behövs. Vicki Klaiber Svensson ser fram emot att sätta coachen i arbete. Hon tror att han behövs för för att de ska kunna avgränsa, hitta ett fokus.
–  Det känns tryggt att veta att vi har en coach, instämmer kollegan Karin Alsing. Och att det är så strukturerat och klart med en process som i början verkade mycket abstrakt och flummig! 

 

Undersökande metoder

När dagen närmat sig sitt slut är deltagarna trötta men entusiastiska. Linda Henriksson, bibliotekarie från Västerås vill hem och testa någon av metoderna som Innovationsguiden har utvecklat för att ta reda på vad användarna vill och behöver.

– Jag känner mig mest nyfiken på dagbok och användarresa, säger hon.

Helena Unosson, föräldrastödutvecklare i Ulricehamn är också “peppad på att sätta igång”. Hon ser fram emot en rivstart.
– Att man ska komma igång snabbt var nyttigt att höra för oss. Särskilt för bibliotekarierna som är vana vid att gärna studera först och sen sätta igång på ”rätt sätt”. Nu är det bara att tuta och köra och det är väldigt befriande. Det viktiga är att vi förskjuter perspektivet från att vi gissar [vad folk behöver] … till att vi lär känna våra användare.

Nästa steg

I mars 2019 är det dags för nästa utbildningsdag av totalt tre innan projektet avslutas i september. Tanken inför mars är att teamen då ska ha fått större förståelse för barnen och deras vuxna genom att ha mött dem i deras egen verklighet, lyssnat och observerat hur de upplever sin situation i förhållande till den verksamhet och/eller de tjänster som erbjuds. Dessutom ska en klarare bild ha uppstått av eventuella problem, brister och potentiella utvecklingsmöjligheten. När detta är på plats är det dags att gå vidare och formulera idéer och lösningar i en strukturerad process utifrån användarresearchen.

Sara Tunheden från Innovationsguiden är också trött men nöjd.

– När de går härifrån vill jag att de känner hopp om att de kan skapa förändring i sina organisationer, och att de är trygga i att de vet hur de ska lägga upp sitt arbete, säger hon. 

Text: Carmilla Floyd

Fakta om Bokstart Idélabbet

Bokstart - Idélabbet stöttar sex kommuner som vill utveckla och förnya bibliotekens, barnhälsovårdens och förskolans arbete med små barns språkutveckling. Genom Idélabbet blir nya samarbeten mellan verksamheterna möjliga som gör att de tillsammans kan utforska nya sätt för att nå föräldrar och andra vuxna i barns närhet. Det sker med metod- och processtöd från Innovationsguiden på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), och bygger på konceptet tjänstedesign, som tar sin utgångspunkt i användarens upplevelse. Syftet med Idélabbet är att utveckla tjänster som bättre motsvarar behoven hos föräldrar och andra vuxna i små barns närhet.

Idélabbet är en del av Bokstart, en nationell satsning som riktar sig till föräldrar och andra vuxna i små barns närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Satsningen bygger på samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språk och kommunikation.