Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Handledning om högläsning

Illustration av Lisen Adbåge från handledningen om högläsning.
Illustration av Lisen Adbåge från handledningen om högläsning.

Kulturrådet har fått ett uppdrag från regeringen kring läsfrämjande insatser i förskolan. Utöver en extra satsning på högläsning ska alla förskolor i Sverige under våren 2019 få gratis böcker. Syftet är att stärka förskolornas läsfrämjande arbete och skapa intresse för läsning hos barn och föräldrar.

 

 

Satsningen är ett komplement till de läsfrämjande insatser som redan görs på förskolor runt om i Sverige, som till exempel Bokstart och Läslyftet. Kulturrådet och Skolverket har tillsammans skapat en handledning om högläsning som skickas ut till alla landets förskolor.

Handledningen, och en affisch, båda med illustrationer av Lisen Adbåge, skickas under våren tillsammans med bokbeställningarna till förskolorna. Handledningen och affischen kan också laddas ner och skrivas ut.

Läs och ladda ner handledningen om högläsning i förskolan

Affisch (pdf)

Beställt handledning och en tryckt version av affischen (70 x 100)

Bra länkar med ytterligare information om högläsning:

Läslyftet: arbeta långsiktigt med språk-, läs- och skrivutveckling

UR gör Småsagor - ljudberättelser på flera språk!

SPSM: Stödmaterial för förskolan Framsidan till Handledning om högläsning i förskolan

Ställ en fråga!